Emócie sú reakcie

Views: 0

EMÓCIE SÚ REAKCIE. Málokto a málokedy si to uvedomuje. Emócia je proces, ktorý sme spustili my sami. Radi hovoríme: „Nazlostil ma, vytočil ma, potešil ma…“, no v skutočnosti je to naša reakcia na niekoho prejav. Niečo v nás sa vzbúrilo, alebo potešilo, keď sa to stalo. No stále sme to my, kto môže rozhodnúť, ako sa zachovať. Emócie sú naše reakcie. Nemôžme našim reakciám dovoliť, aby nás ovplyvňovali a spôsobovali niečo, čo my sami nechceme.

Bežný človek žije pod vplyvom vlastných emócií bez toho, aby si to uvedomoval. Koná podvedome. Necháva sa vtiahnuť do emocionálnych reakcií a za následky obviňuje toho, na koho emocionálne reagoval. Skúste sa nad tým zamyslieť…

Slepou uličkou pre tých, ktorí sa chcú z toho dostať a oslobodiť sa z pod vplyvu negatívnych emócií, je rozdeľovanie emócií na negatívne a pozitívne. Vraj by sme tie negatívne mali ignorovať a vyhľadávať pozitívne. Nahrádzať negatívne pozitívnymi. No nie je to tak.

Kto chce zvládať emócie, kto chce emócie ovládať, potrebuje spoznať vlastný emočný systém. Nie posudzovať emócie, či je aktuálna emócia pozitívna, alebo negatívna. Má sa zamerať na to, KEDY je emócia v akcii a kedy sme v stave kľudu.

Určite ste už zažili, aké komické je, keď niekto v zlosti kričí, že je kľudný.

Cesta k oslobodeniu nie je cítiť a prejavovať pozitívnejšie emócie. Cestou je prehlbovať svoj pocit kľudu. Nereagovať na všetko. Zostať čo najčastejšie a čo najdlhšie v stave pokojného pozorovateľa, ktorý NEPOTREBUJE REAGOVAŤ.

Samozrejme, sú situácie, kde reagovať treba.
Sú situácie, kde treba ukázať a prejaviť svoj postoj.
Sú situácie, kde treba chrániť seba, svoju rodinu, svojich blízkych. No aj tu je potrebná sebakontrola, ktorá zaručuje ten správny výsledok. To je však iná téma…

Zachovať svoj kľud, svoju česť a dobré meno, je základným predpokladom šťastného života.


S úctou Milan


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.