Oslobodzujúca zodpovednosť

Views: 0

Kto vie, aké oslobodzujúce je mať vlastný názor, už nikdy nebude chcieť len tak bezhlavo niekomu veriť. Každý má svoj vlastný rozum, každý má právo ho používať. Rozum nemáme len na zapamätanie si spomienok. Je na premýšľanie. No nie len na premýšľanie o tom, čo sa stalo a prečo. Všetko by sme si mali premyslieť ešte skôr, než sa veci stanú. A myslieť aj na zodpovednosť za svoje rozhodnutie. To je tá správna zodpovednosť – že som si vedomý toho čo robím a beriem na seba zodpovednosť za výsledky svojho konania.

Niet žiadnych vinníkov. Všetko si vytvárame podľa toho, ako sa rozhodujeme. Naše rozhodnutia spôsobujú s kým sa spojíme, komu dôverujeme, komu veríme, s kým spolupracujeme. Výsledkom je aktuálny stav, v akom sa momentálne nachádzame. Ak sme spokojní, premýšľame nad tým, ako to vylepšiť a zdokonaliť. Ak spokojní nie sme, premýšľame nad tým, ako to zmeniť, aby sme svoju situáciu vylepšili a zdokonalili. A neustále pri tom myslíme na to, že sme súčasťou Celku, ktorý je našimi rozhodnutiami a našim konaním ovplyvňovaný.

Nedajte sa vo vašom vývoji nikým a ničím zastrašiť. Ak si myslíte, že viete, čo chcete dosiahnuť a ako to dosiahnuť, konajte. Vezmite na seba zodpovednosť za výsledok a konajte. Nedajte sa nikým spochybniť, ani zastrašiť. Ak vo vás niekto vyvoláva strach, chce vašu poslušnosť. Ak sa podriadite, strácate ten poznatok, aké je to oslobodzujúce mať vlastný názor. A to by sme boli zas na začiatku…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.