Prebudenie

Veľa sa dnes hovorí o prebudení. O tom, že by sa ľudia mali prebudiť, aby pochopili, že sa celej ľudskej spoločnosti klame a manipuluje sa takmer na každej úrovni. Prebudenie vedie k oslobodeniu sa od Systému, ktorý šíri klam a strach.

No prebudenie je len prvým krokom zrýchlenia procesu vnútorného vývoja zmeny. Premena špinavej nádoby na čistú. Premena zatvorených a zamknutých dverí na otvorené. Premena tmy na Svetlo. Premena podvedomého konania na Vedomé rozhodnutia a činy. To všetko je proces, ktorý začína prebudením.

Človek je vo svojej Podstate čistou nádobou, ktorej obsahom je Božské Vedomie. Ľudský život tento obsah mení… napĺňa ho skúsenosťami ľudí, ktorí ho učia a sú mu príkladom, neskôr vlastnými skúsenosťami, ktoré prevažne nadväzujú na skúsenosti tých, od ktorých sme sa učili… mnohí takto prežili celý svoj život s nie veľmi pozitívnymi skúsenosťami. No v tomto evolučnom skoku, ktorý práve zažívame, sa mnoho ľudí prebúdza a začína sa prejavovať inak. Začína sa ozývať Vedomie, Svedomie, Srdce a Myseľ. Takýto Človek už nechce žiť proti sebe, proti Bohu, proti Človečenstvu, proti Prírode.

Nastupujúca Harmónia Mysle, Srdca, Svedomia a Vedomia mení celú situáciu. Nie len v živote človeka, ale aj situáciu v spoločnosti ľudského Rodu a Globálneho Systému na Zemi. Veľa sa mení… a ešte viac sa zmení.

Pre mňa osobne je Radosť Žiť práve v tejto dobe.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.