Len ak sme schopní uveriť

ČLOVEK POKOJNE PRIJÍMA TO, KTO JE , AŽ KEĎ SA PODDÁ TOMU, KTO JE. Keď nie sme schopní, ani ochotní zmieriť sa s procesmi, ktorými prechádzame, staviame sa do konfliktu so samým sebou. Navonok to prejavujeme konfliktným chovaním s ľuďmi, ktorí sú súčasťou nášho procesu. No nechápeme, že oni s tým nič nemajú. To, čo sa odohráva v našom vnútri, je náš evolučný proces. Len ak ho prijmeme, sme schopní ho pozorovať, spoznať, uchopiť a zmeniť. Ak s ním iba bojujeme, nič sa nezmení.

Musíme mať proces vo svojich rukách. Naučiť sa vytvoriť si svoj Cieľ a konať už len v súlade s našim Cieľom.  Konať tak, že CIEĽ je jedinou možnou variantou nášho života. To spôsobí, že každé naše rozhodnutie je v súlade s tým, k čomu smerujeme. Žiadne iné rozhodnutie nebudeme ochotní vykonať. Vtedy sa každým našim krokom približujeme k tomu, čím chceme naplniť náš život.

Mnohí ľudia idú za svojim Cieľom s vedomím, že ho nemajú. A možno ani nebudú mať. Iba chcú. Vtedy im každý stojí v ceste, vtedy s každým bojujú. Vtedy nevedia nájsť v sebe potrebný kľud, aby sa mohli správne rozhodovať a spájať sa s pokojnými a vyrovnanými ľuďmi.

Len ak sme schopní uveriť, že sme schopní dosiahnuť svoj vytúžený Cieľ, sme schopní prijať do svojej Mysle a do svojho Srdca kľud. Takto – v Harmónii so sebou, vykonávame tie správne kroky vedúce k zjednoteniu sa s každým, kto je schopný urobiť nejakú čiastočku toho, čo buduje náš Cieľ.

Tak sa naplní slávny výrok:
AK PO NIEČOM VEĽMI TÚŽIŠ
A VERÍŠ, ŽE SA TO STANE,
CELÝ VESMÍR SA SPOJÍ,
ABY SI TO MOHOL USKUTOČNIŤ.

Paulo Coelho
Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.