Nie vždy sa darí… no vždy to ide

Views: 0

Mnohí ľudia sa trápia a ani nevedia, čo je príčinou ich trápenia. Nevedia ako z toho von. Proste sa dostali do špirály ťažkých myšlienok, spomienok, domnienok a tento tok energie ich udržiava v trápení sa nad niečím, čo už sami nedokážu presne pomenovať.

Príčina nášho trápenia je v tom, že veríme našim myšlienkam. Všimnite si zvyk, lepšie povedané zlozvyk našej Mysle – hodnotiť všetko na čo pomyslí a označiť to za dobré, alebo zlé. Prestaňte reagovať na myšlienky a pocity. Dovoľte myšlienkam len prebehnúť vašou mysľou. Nehodnoťte ich. Neposudzujte ich. Nezastavujte sa pri nich. Nedávajte sa s nimi do reči. To je to najlepšie, čo s nimi môžete urobiť.

Našou úlohou je ostať čistí. Nenechať sa ovplyvniť všetkým, čo počujeme, vidíme, alebo čo sa nám objaví v Mysli. Prestaňte zo seba robiť prijímač myšlienok, ktorý im ešte k tomu aj potrebuje rozumieť a analyzovať ich. Všetko je to úplne inak…

Smerujeme k Dobru a Láske. To je to, čo máme dosiahnuť. To je to, čo máme objavovať vo svete. Objavovať a znásobovať. A tam, kde nie sú, treba Dobro a Lásku darovať. Len tak… lebo si človekom. Vďaka tejto pozitívnej ceste pochopíš, že všetko čo vidíš, čo spoznávaš, je súčasťou toho istého sveta, v ktorom žiješ ty. Pochopíš, že máš tú Moc ho skrášliť, vylepšiť, milovať v ňom niečo… niekoho…

Láskou svet zjednocujeme, robíme ho lepším a krajším. Môžeme ho takto vylepšovať kedykoľvek a kdekoľvek, každým našim rozhodnutím. Nie vždy sa to darí… no vždy to ide o niečo vylepšiť.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.