Účel techniky

Views: 0

Technika je nástroj. Nech ide o techniku akejkoľvek úrovne, vždy ide len o nástroj, ktorý nám napomáha dosiahnuť cieľ našej činnosti. O to viac to platí v osobnostnom, alebo duchovnom rozvoji.

Keď sa ľudia naučia nejakú techniku, snažia sa ju používať vždy a vo všetkom. To však nie je správne. A ani možné, ako to neskôr sami pochopia. Keďže nepochopili účinnosť konkrétnej techniky na konkrétnu potrebu, daná technika v ich prevedení zlyháva, čo u nich spôsobuje negatívny prístup. Keď sa učíte nejakú techniku, predovšetkým je veľmi dôležité vedieť, k čomu presne slúži a čo ňou máte dosiahnuť.

Musíte byť pripravení opustiť svoju techniku, keď naplnila svoj účel. Len ak to urobíte, môžete sa naučiť novú, prislúchajúcu vašej novej úrovni rozvoja. Len ak to urobíte, posuniete sa ďalej. Nie ste povinní vykonávať všetko, čo sa naučíte. Každou technikou sa totiž dopracujete k niečomu, čo vám umožňuje vykonávať niečo iné. To je súčasťou Evolučného vývoja každej osobnosti. 

Prisvojením si správnej techniky a jej právnym používaním sa mení váš životný postoj, váš charakter, aj vaša identita. Stávate sa iným človekom. A to je účelom techniky.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.