Zdalo by sa, že žijeme v chaose

Zdalo by sa, že žijeme v chaose, čas je naplnený samými povinnosťami, ktorých výsledky nepostačujú ani na základné potreby života, ktorý žijeme… rýchlo a bezbreho vydávame svoju energiu… a o to ide! Presne o to. A pritom si všimnite monotónnosť všedného života… monotónnosť spoločenského pôsobenia na “moderného” človeka.

Všimnite si priam hypnoticky sa opakujúce podobné udalosti, podobné slová, podobné výrazy, podobné reklamy, podobné filmy, hudbu, knihy… správy v médiách, hypnoticky sa meniace zákony a nariadenia, ktoré nás vháňajú do podobného spôsobu myslenia, rozhodovania, konania… hypnotického poriadku, v ktorej ľudská bytosť stráca sebahodnotu. Hodnota sa prenáša do výrobkov, vecí, spoločenského rastu, ktorý zabezpečuje a dokladuje doklad – papier určujúci Tvoju hodnotu!

Nie je potrebné nechať sa zhypnotizovať. Skutočné krásy života objavíte mimo hypnózu. Mimo normu, ktorú sa nám snažia zhypnotizované bytosti určiť. Sme slobodní, slobodne zmýšľajúci, slobodne sa rozhodujúci ľudia. Stačí len myslieť pri svojich rozhodnutiach na ľudí, s ktorými bezprostredne žijeme a na prírodu, ktorá je okolo nás. Stačí len, nech sú naše rozhodnutia a naše konanie prospešné pre ľudí a prírodu. A všetko sa dostane do súladu. Aj vzťahy, ktoré vás tak trápia… aj vaša práca, ktorú už máte len a len kvôli peniazom… aj vaše vnútro, ktoré túži po inom živote.

Sme slobodní, slobodne zmýšľajúci, slobodne sa rozhodujúci ľudia. Tak sa už rozhodnime…


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.