Svet je bohatý, pestrý a vzrušujúci

Existuje niečo, čo by sa dalo nazvať Vyšší Rozum, alebo ho nazvime Otvorená Myseľ. Reč je o tom, že v priestore nášho Vesmíru je niečo, čo riadi jeho chod. A my sme toho súčasťou. Táto Otvorená Myseľ spája absolútne všetko. Všetko to, čo si vieme predstaviť a uvedomiť, aj všetko to, o čom nemáme ani potuchy, že existuje. Žijeme v dianí obrovského časopriestoru, v ktorom našim životom zaberáme len miniatúrnu časť. Asi ako zrnko piesku na Zemi.

Nie sme schopný poňať, nie sme schopní pochopiť veľkosť Vesmíru, veľkosť Sveta, v ktorom sa nachádzame. Ani jeho zákonitosti. Nechápeme ani prírodné zákony. Dokonca ani základné pravidlá slušného správania nechápeme. Ak by sme ich chápali, ak by sme vedeli, prečo sú dôležité, dodržiavali by sme ich.

Svet je tak obrovský a bohatý, že si ho musíme zjednodušiť, aby dostal zmysel. Každý z nás si ho zjednodušuje podľa seba, podľa svojich vlastných skúseností a schopností spolunažívať v tomto svete s tým a s tými, ktorí žijú okolo nás. Žijeme v nejakom priestranstve. Každý ho má okolo seba iné. Každý stretáva iných ľudí, s inými ľuďmi musí a s inými by chcel zdieľať svoj životný priestor. A do toho vkladáme naše predstavy o živote. Otázkou je, či sú správne a ak sú, nakoľko správne sú. V každom prípade naša predstava o svete nie je Svet. A naša predstava o človeku nie je človek.

Mnohí máme radi fotografie. Pozeráme si ich… niečo pri tom cítime… možno spomienku na pocit, aký sme mali, možno túžbu, aké by to byť mohlo. Lenže fotografia nie je Svet. Fotografia nikdy nie je človek. Je to iba zachytený moment spojený s našou predstavou, ktorú sme obohatili o našu emóciu. Každý z nás vníma niečo iné…

Ak sa spoločne prejdú po lese drevorubač, umelec a turista, každý bude mať pri spoločnej prechádzke lesom iné zážitky a každý bude vnímať veľmi rozdielne pocity a emócie. Ani ich spoločný rozhovor o tom čo vidia, nezjednotí ich pocity a emócie. Každý je v tomto smere výnimočný pozorovateľ Sveta a ľudí vo svete. Každému zostanú vo vnútri iné spomienky a predstavy. Každý podľa toho, ako sa k danému momentu vo svojom vlastnom živote vyformoval.

Keď kráčame svojim životom, hľadáme to, čo nás zaujíma. Keď hľadáte problémy, určite nájdete problémy. Keď hľadáte krásu, určite objavíte krásu. Keď hľadáte príležitosť niečo sa naučiť, určite sa niečo nové naučíte. Nikdy sa to nezjednotí. Ani vtedy, keď sa úzka skupina ľudí snaží vytvoriť s ľudstva jednotne zmýšľajúcu masu, nikdy sa to nemôže stať. Pretože už minimálne oni budú iní… takí, akí byť chcú.

Nevšímajte si ich. Nech sa snažia. Ich chorá snaha ich odoberá o šťastie. Svet je totiž bohatý, pestrý a vzrušujúci. Sme to my, ktorí sa ho snažíme meniť. Rozdiel nie je vo svete. Rozdiely sú vo filtroch, ktoré v sebe nosíme. Nemusíme…


Žijeme Vedome ?


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.