Pozoruj – komunikuj – rozhoduj

Veľa sa hovorí o tom, že by mal človek rozhodovať o svojom živote sám. No nie je jedno, ako človek rozhoduje o svojom živote. Kto chce o svojom živote rozhodovať dobre, musí si uvedomiť, že žije v určitej realite, ktorá má svoje zákonitosti. UVEDOMOVAŤ si realitu znamená komunikovať s ňou. KOMUNIKOVAŤ však znamená v prvom rade POČÚVAŤ.

Počúvanie a bdelé pozorovanie je cesta k uvedomovaniu reality. NAŠA REALITA ako súčasť našej a nie iba našej existencie JE NEKONEČNE VEĽKÁ. Má tri úrovne: 
– hmotná realita,
– jemnohmotná realita, 
– nehmotná realita.

Jediná realita, ktorej sa ako-tak venujeme a ktorej zatiaľ dokážeme venovať svoju pozornosť, je tá, ktorú zažívame svojím telom, lepšie povedané svojimi piatimi zmyslami. Ostatné dve sú pre nás – pre naše telesné zmysly – neviditeľné. Lenže to, že niečo nevidíme, ešte neznamená, že to neexistuje.

A TU JE PRIESTOR PRE POZOROVANIE. Pozorovať neznamená len dobre vidieť. Do pozorovania treba zapojiť všetky svoje zmysly. Nie len päť základných.

Aj  keď niečo nevidíme,
dokážeme si to uvedomovať.
NEPOTREBUJEME VIDIEŤ, ABY SME VEDELI.

Aby sme niečo vedeli, potrebujeme

si to uvedomiť.

UVEDOMOVAŤ SI znamená 
POZOROVAŤ a NEHODNOTIŤ.

POZOROVAŤ znamená  PRIJÍMAŤ
to, čo je okolo nás. NIE ODMIETAŤ.
Odmietať znamená hodnotiť.

Ak neprijímate realitu okolo seba
takú, aká je, tak ju nemôžete ani
pozorovať (bez hodnotenia…)


Do pozorovania treba zapojiť všetky svoje zmysly. Nie len päť základných. A hlavne sa netreba nechať do všetkého vtiahnuť. Ak vás niekto vtiahne do svojho príbehu, už ho nepozorujete… ste v ňom emočne zúčastnený… a to Pozorovateľ nie je.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.