Špirála

Views: 0

V dnešnej dobe sa všetko snažíme pochopiť racionálne. Naša racionálna Myseľ sa rozhodla, že všetko vezme do svojich rúk a vysvetlí, ako to je. A ak to nevie, vymyslí si to. Veď je Myseľ. No prestala myslieť na to, že všetko je už vymyslené…

Všetko sa vyvíja v špirále, Svet je naplnený špirálovým pohybom. Galaxie, hviezdne systémy, planetárne systémy, pohyb vzduchu, vzdušné víry, vodné víry, špirálový rast rastlín, usporiadanie listov na vetvičkách a vetvičiek na konároch, slnečnicové semená, ananásová kôra, špirálová DNA, mikrokozmos je rovnako špirálový ako makrokozmos.

Človek však nepremýšľa, čo ho spája s makrokozmom, mikrokozmom, čo ho spája s prírodou, či živočíšnou ríšou. A to sme vždy prepojení so špirálou. To len procesy myslenia, meniace sa v racionálne úvahy a ich nadradenosť, viedli človeka k pocitu oddelenosti od zvyšku sveta. Akejsi nadradenosti – čo vôbec nie je správne. Ilúzia oddelenosti nás dokonca oddelila aj od vlastnej osobnosti. Niektorí ľudia začínajú mať pocit, že si svoju osobnosť môžu vymeniť, zmeniť, mysliac si, že operačný zákrok je toho zárukou. Koľko omylov sa odohráva mimo priestor Poriadku…

Nezrelé myslenie vytvára oddelenosť. Nedáva možnosť zažiť skúsenosť. Nestačí si iba myslieť. Čím viac sa snažíme stotožniť s vlastnými myšlienkami, tým viac sa vzďaľujeme od zdroja starých životných skúseností našich Predkov a ich Predkov. Ak by sme menej premýšľali a viac sa stotožňovali s múdrosťou a skúsenosťami generácií tých, ktorí tu žili pred nami, vedeli by sme, že jedine udržiavaním životnej harmónie s Prírodou a okolitým priestranstvom, v ktorom žijeme, sme schopní žiť v harmónii – naplnení spokojnosťou, dobrom, láskou a zdravím. A žiť v súlade so špirálou vývoja ľudského druhu na Zemi.

Osobná cesta každého z nás úzko súvisí so špirálou vývoja celého ľudstva. A ten zas závisí od zdravého a harmonického vývoja prírodných živlov, ktorých harmonické spolupôsobenie ovplyvňuje celé prostredie sveta, v ktorom ako ľudstvo žijeme. Bez priameho napojenia sa na túto evolučnú špirálu nastáva u človeka duševná nerovnováha. Ak sa duševná harmónia naruší, človek sa dostáva mimo svojej osobnej cesty. Vtedy trpí… kráča životom mimo svojej životnej špirály a čokoľvek robí, ide to s ťažkosťami.

Špirála je Život. Kto chce žiť v súlade so Životom, potrebuje Múdrosť a tá je súčasťou životnej špirály evolúcie ľudského Rodu. V nej je všetka Múdrosť a skúsenosti, čo tam zanechali generácie tých, ktorí tu žili pred nami… jedine udržiavaním harmónie s Múdrosťou a skúsenosťami našich Predkov sme schopní žiť naplnení spokojnosťou, dobrom, láskou a zdravým životom.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.