Procesy zmien …

Views: 0

Veda a duchovnosť boli od úsvitu ľudskej civilizácie, až po tzv západnú civilizáciu stále spolu. Vo všetkých veľkých učeniach starých civilizácii je na to nespočetné množstvo dôkazov. Veda a duchovnosť šli ruka v ruke celou evolúciou vývoja ľudskej civilizácie. Až západní myslitelia nastavili západný spôsob učenia zameraného na vonkajší svet. Tento systém učí, ako myslieť tak, aby človek nachádzal hodnoty a vedomosti vo vonkajšom svete. Nestabilita nášho spôsobu života spočíva práve v tom, že sme príliš zameraní na vonkajšie hodnoty. Očakávame, že niekde mimo nás je to, čo potrebujeme a podľa toho nastavujeme naše správanie, rozhodovanie, pracovný aj rodinný život. Očakávame, že práve vonkajšie hodnoty naplnia a uspokoja naše vnútro túžiace po duchovnom raste. Táto nestabilita postupne dostáva spoločnosť do slepej uličky závislosti…

Túžba a závislosť na nových a nových informáciách , potrebách, veciach a neustále rýchlejšie prchavých novinkách, vedie spoločnosť do všadeprítomnej nespokojnosti a nenásytnosti. Tento vnútený spôsob myslenia vedie ľudí k slepej dôvere k označených autoritám, ktoré stále dominantnejšie presadzujú poslušnosť ako výhodu pre každého, kto chce dosiahnuť čo i len minimálnu spoločenskú výhodu. Túžba po týchto krátkodobých výhodách rozdeľuje ľudí na poslušne závislých a neposlušne slobodných. Obe skupiny ľudí pociťujú svoj druh výhody svojho správania a neuvedomujú si neustále vzďaľovanie sa jednej skupiny od druhej. Prestávajú si rozumieť, prestávajú sa rešpektovať a začínajú si navzájom znepríjemňovať kvalitu života.

Táto nebezpečná situácia by sa mohla vymknúť kontrole, ak by tu nebol niekto, kto s odstupom pozoruje obe skupiny a pripravuje sa na nový scenár spoločenského zriadenia…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.