Zdravie

Views: 12

Mali by sme vedieť, že:
ZDRAVIE NIE JE VŠETKO.
No tiež by sme si mali uvedomiť, že:
VŠETKO JE NIČ – BEZ ZDRAVIA.

Choroba je disharmónia organizmu.
Nemoc je nedostatok moci v organizme.
Nedostatok Sily – energie, ktorú potrebujeme na všetky úkony každodenného života.

Disharmóniu v organizme dosiahneme neharmonickým životom, neharmonickým spôsobom života. Či už to je prístup k sebe samému, alebo náš prístup k iným ľuďom, alebo nesprávny prístup k stravovaniu, či nesprávny prístup k pohybu. Všetko by malo byť v harmónii, ak chceme byť zdraví.

Je zaujímavé pozorovať súčasný moderný spôsob života. Priemyselné chemicky upravené potraviny, sladené chemicky upravené nápoje, alkohol, cigarety, nadmerný stres, málo pohybu, málo času stráveného v prírode, nezdravé stereotypné návyky… to všetko spôsobuje oslabenie imunity, častú chorobnosť, takzvané civilizačné choroby, chronické onemocnenia, emočnú nestabilitu, psychické poruchy.

Každá choroba je disharmónia organizmu.
Každá nemoc je nedostatok moci v organizme.
Nedostatok Sily, ktorú potrebujeme na každodenné fungovanie v tomto nezdravom spôsobe života. Našťastie nie všetci.

Čím ďalej, tým viac ľudí sa stravuje zdravo, potraviny si dopestujú, alebo si ich kupujú od gazdov. Život bez alkoholu a drog im prináša odmenu v podobe zdravia, Sily, dobrého pocitu zo seba a radosti zo života. Majú zdravé deti, zdravé sebavedomie, zdravé názory a návyky. Vedú seba a svoje rodiny k životu s udržateľným zdravím. Všetko im ide hladko, ľahko, v radosti a láske. A o to predsa ide.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.