Vraciame sa domov

Views: 1

Život je ako plavba po rozbúrenom mori. Vraciame sa DOMOV po návšteve jedného malého ostrova s názvom Zem, na ktorom sme sa potrebovali niečo veľmi dôležité naučiť. Naučiť sa zostrojiť pevnú a bezpečnú plachetnicu, naučiť sa pravidlá plavby a zistiť smer, kde sa náš DOMOV nachádza.

Keďže sa nám to spočiatku nedarilo, museli z ďalekých krajín, ktoré sa nachádzajú ešte ďalej ako náš DOMOV, priplávať zvestovatelia, aby nás toto všetko naučili. My sme však ich rady nepochopili alebo veľmi rýchlo poprekrúcali a zjednodušili, ako to vyhovovalo nám. Preto všetky pokusy vyplávať na rozbúrené more, kde číhajú nástrahy a nebezpečenstvá, skončili prevažne neúspechom. Niektorí sa potopili aj s loďou, iní stratili správny smer a blúdia nevedno kam. Väčšina bola vyhodená silnými vlnami a vetrom naspäť na pevninu. Takí majú znova šancu pripraviť sa na opakovaný návrat DOMOV.Lenže na ostrove sa názory o správnom zostrojení bezpečnej lode, pravidlách plavby a smere, kde sa DOMOV nachádza, začali rozchádzať. Ľudia sa začali o svoju pravdu hádať, bojovať a viesť vojny,
takže aj tí, čo sa snažili poctivo na návrat pripraviť, už neboli schopní rozoznať, čo je správne a čo nie. Majiteľ všetkých morí a oceánov sa vo svojej veľkej LÁSKE rozhodol dať ľuďom ešte raz návod na zostrojenie tej najdokonalejšej lode, pravidlá plavby v tom najrozbúrenejšom oceáne a kompas, ktorý nás nikdy nemôže odchýliť zo správneho smeru. Tento návod na návrat domov však mnohí znovu prehliadajú, podobne ako Učenie prinesené jeho Synom. Mnohí sa radšej držia tradičných návodov a odmietajú pomoc a rady. Vo svojej pýche sa cítia byť veľmi “múdri” a učenie vysvetľujú po svojom.

Nie všetci však prehliadajú posolstvo. Vo svetle pravdy denne spoznávajú Kony Tvorcu a Majiteľa všetkých morí a oceánov. Pre všetkých na Zemi prítomných platí to isté. Kormidlo v správnom smere udržiavajú naše každodenné rozhodnutia – tie správne udržujú kurz priamo DOMOV, tie nesprávne ho stále vychyľujú. Pevnosť a dobrý stav našej lode závisia od bdelosti a žitia v prítomnosti. To všetko je nám však málo platné, ak znova a znova urobíme nesprávne rozhodnutie. Potrebujeme sa naučiť, že dodržiavanie Konov a Pravidiel Tvorcu upevňuje náš smer a chráni aj našu loď od poškodenia, keď sa plaví nesprávnym smerom.

Starostlivosť o loď a Učenie o správnom smere DOMOV sa volá Láska. Čím viac ju dávame do našich rozhodnutí a konania, tým ľahšie nám budú ubiehať dni Cestou Domov. Cesta DOMOV tak plynie v láskavom spolužití s ľuďmi, aj s prírodnými živlami, ktoré nás pri správnom dodržiavaní Konov a Pravidiel držia v plavbe správnym smerom. Pomáhajú nám a dodávajú Silu na zvládnutie nie len našej plavby, ale aj plavby našich blízkych.

Dobrý vietor do plachiet vám prajem ľudia, správne pochopenie Konov Tvorcu a Majiteľa všetkých morí a oceánov, LÁSKYPLNÉ rozhodnutia udržujúce kormidlo v správnom smere a bdelosť, aby ste Cestou Domov nenarazili na plytčinu…ZDROJ: http://www.poznanie.sk/zivot/cesta-domov.php
Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.