Meditácia

Views: 9

Slovo meditácia je dnes používané vo viacerých významoch. Mnohí meditujú… a pritom nerobia to isté. Každý si meditáciu vysvetľuje a predstavuje po svojom. Čo teda ľudia robia?

Wikipédia píše:
Meditácia (z lat. meditatio, rozjímať) alebo meditovanie je činnosť, ktorej zmyslom je uvedenie psychiky človeka do stavu väčšieho alebo hlbšieho sústredenia sa, pasívnej a tichej bystrosti; je to obracanie vnímania dovnútra, sprevádzané strácaním pripútanosti napr. k vonkajším predmetom, intenzifikáciou ochoty prebývať v samote a uvoľňovaním konštitúcie významových útvarov.

Meditácia je predmetom úvah špeciálnovedných (psychologických, medicínskych atď.) a filozofických disciplín, teológie, náboženstva a umeleckého líčenia, ale aj pseudovedeckého, pseudofilozofického a pseudonáboženského gýču.V sanskrite má slovo MEDITÁCIA tento význam:
– stav oslobodenia od súdov, posudzovania…
– byť oslobodený od všetkých porovnávaní…

MEDITÁCIA je stav samého seba bez snahy byť niekým iným, bez potreby napodobniť niekoho. Je to stav spokojnosti s tým, čo je. Je to povznesenie sa nad trápenie a fyzickú realitu. Je to schopnosť prijať a plne akceptovať svoj stav, stotožniť sa s ním a oslobodiť sa od posudzovania a porovnávania sa s inými.
V dôsledku tohto sa tento stav stáva súčasťou vás – vášho vnútra a nie vy sa máte dostať do meditácie.Máme pred sebou úlohu:
– naučiť sa žiť tak, aby naše Vedomie nemalo konflikt s obsahom nášho života
– očistiť naše Srdce od malicherných ambícií Mysle
– zmeniť orientáciu od vonkajšieho sveta k svetu vnútornému


To všetko sa nedosahuje iba vôľou a úsilím, ale hlavne pokorou a láskou. Nezištným prístupom k ľuďom, k ich potrebám a snahe pozdvihnúť sa.

Zabudnite na ezoterický koncept meditácie a vráťte sa k Podstate. Osloboďte sa od posudzovania a porovnávania sa s ostatnými… zahĺbte sa do seba… akceptujte svoj stav… stotožnite sa so sebou… a prijmite svoju božskú Podstatu… zharmonizujte sa s ňou, stíšte sa a objavte v sebe pokoj…

… a ten si vezmite tu, do javného sveta.
Tento svet potrebuje pokojné Mysle.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.