Skryté Sily

Views: 0

Svet aký ho poznáme, svet uchopiteľný zmyslami je iba časťou rozsiahleho spektra nášho Vedomia. Práve odtiaľ prúdia rôzne energetické a duchovné sily, ktoré určujú ľudské jednanie. Ľudské myslenie… vyjadrovanie cez slová… vyjadrovanie cez umenie… vyjadrenie sa cez svoje skutky. Práve takto vynášame tieto sily a skryté zákonitosti ich vplyvov do úrovne Vedomia. Toto je prvý stupeň strmej cesty sebapoznania a sebauskutočnenia.

Stúpať po ďalších stupňoch Poznania a sebarozvoja samozrejme predpokladá neustále zdokonaľovanie sa. Zbavovanie sa zlozvykov, aj dôsledkov nesprávnej výchovy. Zdokonaľovanie vlastného sebavyjadrovania, vyjadrovania myšlienok cez slová, cez umenie, cez svoje vzťahy. Akákoľvek naša činnosť je vyjadrenie seba – vždy inou formou, no vždy je to sebavyjadrenie v danej situácii.

Kto odhodlane pokračuje v sebazdokonaľovaní, dôjde až ku konečnému cieľu – k úplnému a dokonalému poznaniu svojej božskej Podstaty – seba.

Najmocnejšia sila, akou človek disponuje, je ukrytá v schopnosti premýšľať a správnym spôsobom nasmerovať a vyjadriť myšlienku. Je načase, aby sme sa naučili svoju duchovnú energiu používať ako nástroj Dobra a nie ako nástroj ničenia a skazy.

Ponorme sa hlbšie do seba, do svojej božskej Podstaty a vydolujme vzácne poklady, ktoré sme schopní na tejto Zemi, cez svoje telo, tu v tomto svete objaviť. Sme tu, aby sme zdokonaľovali seba a tento svet. Svojim príkladom – sebou.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.