Osvietená Myseľ

Aká je, alebo čo je Osvietená Myseľ? Je to niečo nedotknuté, božské – žiadna nenávisť, žiadny strach, žiadny hnev, hádky, závisť, žiarlivosť, žiadny rasizmus, žiadna vojna, nič. Predstavme si, že by sa to zrazu stalo a každý by mal Osvietenú Myseľ. Všetci by boli úžasní, krásni ľudia. Do chvíle, kým sa ich myšlienky nevrátia. A potom sa zase stanú osobnosťami, takými akí sú – ľuďmi, ktorí sú ovplyvnení myšlienkami, ktoré si sami pustia do svojej Mysle. Tam si každý ujasňuje, čomu verí a čomu nie. A tak vznikajú v ľuďoch  programy, ktorým sa podvedome podriadia.

Lenže každý tu začína ako osvietená myseľ. Každý, keď sa narodí, má Myseľ nedotknutú, božskú – žiadna nenávisť, žiadny strach, žiadny hnev, hádky, závisť, žiarlivosť, žiadny rasizmus, žiadna vojna, nič. Len láska k bohyni, ktorá ho porodila… a láska k bohu, s ktorým ho bohyňa splodila. Taká je čistá ľudská Myseľ, keď prichádza na svet. 

A potom k čistému dieťaťu s Osvietenou Mysľou prichádzajú ostatní ľudia. Najskôr z kruhu rodiny, potom malí kamaráti na pieskovisku a v škôlke. Neskôr učitelia, ulica, priatelia, televízia, mediálny pretlak, kolegovia, nadriadení, podriadení… je to poriadna zmes rôznych živých myslí, názorov, postojov, reakcií a akcií, ktorých je každý človek súčasťou.

A k tomu spoločnosť prevzala vzdelanie. Nikto sa nepýta rodičov a starých rodičov, akým smerom chcú viesť svoje deti a vnúčatá. Norma vzdelania je daná a nikto nevie, kto ju dal. Taký stav je v spoločnosti. Taký je stav ľudstva.

Takže ešte stále si myslíte, že nás vedie životom Ten istý, kto nám Život dal?

Keby sme odstránili všetko, čo produkuje spoločnosť, resp. tí, ktorí spoločnosť riadia, zostalo by ľudstvo vo svojej duchovnej Podstate, udržiavajúce svoj stav šťastia, lásky, zdravia a múdrosti. Je tu príroda, ktorá neustále produkuje rovnováhu a krásu, je tu Láska, Šťastie a Krásna, zostala by čistá hlava, plná Uvedomenia a Radosti. A naša Osvietená Myseľ.

Radosť a šťastie nie je niečo, čo dosiahnete. To je to, čo zostane, keď odstránite všetko ostatné. Je to len radosť a šťastie. To je predvolený stav ľudskej mysle. Sme to my, ktorí to potom zakryjeme všetkými ostatnými… špinavosťami, ktoré vyrušujú pokojnú ľudskú Myseľ.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.