Netreba lipnúť

Svet myslenia je jediný svet, ktorý poznáme. Možno to niekomu nedáva zmysel, no je to tak. Človek akceptuje a je ochotný rešpektovať iba to, čo je schopný prijať svojou Mysľou. Všetko ostatné preňho neexistuje. Keď mu aj niekto povie, že sa veci majú inak a on si to začne pripúšťať, aj tak nie je schopný opustiť to staré – to, čo mu je už známe. Aj keby to bol klam.

Systémová štruktúra viery v klam je v myšlienkovej štruktúre veľmi dôkladne ukotvená a len vlastným pričinením je človek schopný ju zmeniť. Zakotvená pravda, že Svet myslenia je jediný svet, ktorý poznáme, musí opustiť náš myšlienkový svet. Je totiž ešte jeden Svet – Svet mimo nášho myslenia. A ten je omnoho, omnoho väčší, ako ten, ktorý poznáme. Ste pripravení opustiť všetko to čo poznáte, aby ste spoznali Pravdu o tom, kto skutočne ste?

Ochota objaviť niečo nové, prináša so sebou potrebu zbaviť sa niečoho, čo je staré. Je to prirodzený proces v toku času a napriek tomu sa mu ľudia tak ťažko odovzdávajú. No ak by sme mali tú moc pozrieť si náš život zrýchlene, videli by sme, že sa neustále meníme. Meníme sa od malého dieťaťa k starému človeku, meníme sa emočne, menia sa naše nálady, chuť do života, menia sa naše názory, vzťahy, mení sa všetko. A pritom sme to stále my.

Netreba lipnúť na tom, čo sme mali, kto sme boli, ako nám bolo, kto nám ublížil, kto nás opustil… to všetko sú iba procesné scény nášho osobného vývoja. Každou skúsenosťou sa meníme, každým rozhodnutím dozrievame. A Svet myslenia sa mení spolu s nami. Možno to niekomu nedáva zmysel, no je to tak. Čím menej lipneme, tým sme šťastnejší, slobodnejší a ochotnejší prijať zmenu.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.