Zjednotenie

Kdekto dnes hovorí o zjednotení. Chce, aby sa ľudia zjednotili, no každý to myslí po svojom. Prevažne tak, aby sa zjednotili s ním. A ani sa nesnaží, aby ľuďom niečo ponúkol. Myslí si, že stačí poukazovať na iných, akí sú zlí, neschopní, nebezpeční. No riešenie… je vraj až v zjednotení – s ním. Nezmysel na nezmysel. A výsledok? Vytvorenie ešte väčšieho počtu skupiniek tvrdohlavých ľudí, ktorí si hája iba svoje. Nikto nemyslí na Celok. A pritom zjednotenie vedie k Celku. Teda… malo by.

Ľudia si musia uvedomiť, aký je ich spoločný spoločenský Cieľ. Kým je cieľom len poraziť, alebo odstrániť niekoho iného, nedosiahne sa žiadne zjednotenie. AŽ ZJEDNOTENÍM SA V ROVNAKEJ VÍZII DOCHÁDZA K OČISTENIU CELĚHO PRIESTRANSTVA. Až zjednotením sa v rovnakej vízii dochádza k tomu, že ostatní sa buď pridajú, alebo sa vzdajú svojich osobných sebeckých zámerov, lebo pochopia, že v Priestranstve, kde sa všetci zjednotili, nie je možné dosahovať svoje sebecké ciele na úkor spoločnosti. Priestranstvo to nedovolí.

Priestranstvo je Celok. Nemožno ho rozkrájať, roztrhnúť, zobrať si z neho. To je ilúzia. A táto ilúzia sa votrela ako votrelec do ľudskej spoločnosti a ľudia si začali privlastňovať kúsky Priestranstva. Najskôr pozemky. Potom územia. Neskôr lesy, hory, vodné plochy, toky a pramene. Dokonca ich napadlo s tým obchodovať a oberať iných o právo na to, čo patrí všetkým. A tak začali lesy ničiť a obohacovať sa na nich a s vodou robiť výnosný biznis.

Priestranstvo sa nedá deliť bez toho, aby to nenarušilo jeho harmóniu. Keď sa naruší harmónia v Priestranstve, naruší sa aj život v ňom. A život predsa žijeme my.

Priestranstvo zostáva Priestranstvom, aj keď v ňom narobíme ploty, alebo steny v snahe rozdeliť ho. No Priestranstvo sa nedá rozdeliť. Vytvoria sa v ňom len individuálne úseky, pozemky, miestnosti, ale čo sa Priestranstva týka, je vždy celistvé. Prírodné a Vesmírne zákonitosti v ňom platia stále. Tým je jedno, že im človek prestal rozumieť.

Ak niekto koná bez Poznania,
získa Poznanie na základe konania.

Tak to je. Aj keď som len „zrnkom piesku v púšti“, viem to…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.