Vyžarovanie ovplyvňuje

Každý človek má svoje vyžarovanie, svoju vibráciu. To je naša jemnohmotná charakteristika, ktorá tvorí základ udalostí, ktorými vo svojom živote prechádzame. Na naše vyžarovanie reaguje naše okolie. Kedykoľvek môžeme vplyv okolia na náš život zmeniť. Na to však potrebujeme poznať mechanizmus interakci… takto my sami ovplyvňujeme to, akým smerom sa uberá náš život.

Je to ako plavba po mori. My sme plachetnica, ktorej plachty môžu byť stiahnuté, alebo napnuté. Tým určujeme smer a rýchlosť plavby. Tým upravujeme danosť vlastného smerovania, svojho osudu. Je to naše vyžarovanie, ktoré nás priťahuje, alebo k nám priťahuje to, čo nazývame šťastie, či nešťastie. Mnohokrát ani nerozumieme, čo je pre nás šťastím a čo nešťastím. To vidíme s odstupom času.

Zem je výnimočným miestom pre život. Je to multidimenzionálne Priestranstvo, v ktorom žijeme na takej úrovni, akú sa rozhodneme žiť vlastným uvažovaním a vierou. A máme v ňom sprístupnených toľko portálov Poznania, koľko sme my sami schopní otvoriť.

Mnohí čakajú, že to za nich urobí niekto iný… a tak občas príde aj taký, ktorý im otvorí to, čo vôbec nechceli. Naberte odvahu a spoliehajte sa sami na seba. Vy najlepšie viete, čo chcete a čo potrebujete.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.