Nový Svet

Treba prejsť znovuzrodením? Zdá sa, že áno. Starí, takí akí sme, neprejdeme do nového – iného Sveta. Túžime po zmene. Chceme žiť inak. Každý v sebe nesie tú svoju predstavu, ktorá vytvára to, čo prichádza. Podvedome to všetci chceme – aby sa zrodil Nový Svet.

Do Nového Sveta však treba prejsť. Je potrebné zanechať v starom svete všetko, aj seba – toho, kto sa mu neustále prispôsoboval, aby prežil. Aby sa to zmenilo, treba sa znovu zrodiť. Do Svetla, do Nového Sveta, v ktorom už chceme žiť inak. V Láske. V porozumení. V priateľstve. V bratstve medzi národmi. Veď aj tak sme jeden Národ pozemský, len tomu ešte nerozumieme.

Dovoľme si žiť v porozumení. Dovoľme si žiť v mieri. Dovoľme si žiť bez toho, aby sme jeden druhého lovili a žili na jeho úkor. Zbavme sa parazitovania na systéme, parazitovania na spoločnosti a začnime sa živiť tým, čo nám ide, čo vieme. Dovoľme si to. Pomáhajme si v tom. Ak si začneme pomáhať, ak začneme myslieť na to, že by sme mali niekomu pomôcť aspoň v niečom, v nejakej maličkosti, veľa vecí sa začne meniť a veľa sa aj zmení. Aj zameranie našej Mysle sa zmení… začneme sa zameriavať na Dobro a vzájomnú pomoc. Začneme to mať pod kontrolou. Sami seba, aj svoje okolie. A budeme si užívať možnosť byť chvíľu dobrým človekom pre niekoho iného. Tieto momenty nás oslobodia od starého sveta, ktorý parazituje presne na tom, že žijeme bez pomoci.

Máme schopnosť byť dobrí. Využívajme túto schopnosť. Je to ľudská schopnosť, ktorá dokáže dobrého človeka udržiavať v inej dimenzii. Kto nevie o čom hovorím, nech urobí tri dni po sebe dobrý skutok neznámemu človeku. Tam je pochopenie. Tam je cesta… do inej dimenzie bytia. Do inej schopnosti žiť. A presne toto je v tom Novom Svete, po ktorom všetci túžime. On nie je nový, je len iný. Je ten, ktorý tu už bol. Je taký, aký je tam, odkiaľ sme sem prišli.

Vráťme si ho – je to náš Svet.
S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.