Usilujte sa o Poznanie

Všetko, čo človek preciťuje, sa týka len a len jeho. Jedna a tá istá situácia, v ktorej sa ocitne niekoľko ľudí, zanecháva v každom človeku iné pocity. A tak ľudia prežívajú každý svoj vlastný život. Až keď si to začne jedinec uvedomovať, prestáva obviňovať iných za to, ako sa cíti. Až vtedy začne chápať, že to, ako sa cíti, ovplyvňuje jeho vlastnú reakciu na všetko, čo sa deje – na čokoľvek.

Nikto nie je za Tvoju reakciu zodpovedný. Si to Ty, kto reaguje a je to v Tebe, kde sa všetko odohráva. A si to Ty, kto je zodpovedný za to, ako sa cítiš.

Ako z toho von? Poznaním.
Usilujte sa o Poznanie. ČÍM VIAC VIETE, TÝM VIAC ROZUMIETE. Sebe, vzťahom, okolnostiam, životu. Usilovanie o Poznanie  nás približuje k chápavému vzťahu ku všetkým udalostiam každodenného života. Keď začnete rozumieť sebe, vzťahom a okolnostiam, budete vedieť do nich vnášať Harmóniu, Priateľstvo a Lásku. Ako bonus to so sebou nesie neustálu kontrolu myšlienok, ktoré sa ocitnú vo vašom myšlienkovom poli.

A je tu ešte jeden významný bonus. Neustála kontrola nad činmi, so zameraním sa na kladné hodnoty. Praktické Poznanie vás vynesie z teoretickej roviny úvah o živote do roviny praktickej, kde už nemáte pohnútky o všetkom hovoriť, ale radšej idete hneď konať. Predovšetkým Dobro.

To prináša usilovanie o Poznanie.
Prebúdzanie vášho Ducha, ktorý vo vedomom stave tvorí podľa Večných Konov Dobra a Lásky. Je toho schopný každý… každý, kto sám seba považuje za človeka.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.