Kde je naše JA ?

Často počúvam, ako ľudia hovoria o našom druhom Ja, alebo o Vyššom Ja. Či už je druhé, alebo Vyššie, to nie je až tak podstatné. Podstatné je, že je tu naše Ja. Každý ho máme. Otázkou je – Kde?

Sme to my, to naše druhé Ja? Ak máme druhé Ja, máme aj prvé? Čo presne sa tým myslí?

Dnes už nik nepochybuje o tom, že naše telo nie sme my, že to nie je to spomínané Ja. Je to náš obal, náš nástroj na život na Zemi. Preto by sme sa mali oň dobre starať, aby bolo v dobrej kondícii a zdravé.

Naše druhé ja nie sú ani myšlienky, spomienky a skúsenosti, ktoré tvoria naše myšlienkové telo – štruktúru, z ktorej čerpáme to, čo sme sa doteraz naučili. Aj keď to nie je naše Ja, je dobré venovať myšlienkovej štruktúre pozornosť, aby bola zameraná na Dobro. Konanie Dobra je závislé práve na tom, ako myslíme.

Sme teda duša? Nie je to celkom tak, keď hovoríme o sebe, že máme dušu. Duša je netelesná, z čoho pramení jej nesmrteľnosť, no to ešte neznamená, že je to Ja. No zato má veľa spoločného s vnútorným svetom človeka. Ak je vnútorný svet človeka láskavý, ak má v sebe dostatok lásky, ovplyvňuje to myslenie a následne aj konanie Dobra.

No čo je naše druhé Ja? Alebo Vyššie Ja? Stretávame sa ešte s termínom naše Pravé Ja. Je to pomenovanie toho istého? A čo ak nie je…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.