Skrytá služba

Jeden indický nosič vody mal dve veľké nádoby. Viseli po oboch koncoch palice, ktorú držal na pleciach. V jednej z nádob bola trhlina, kým druhá bola dokonalá. Tá aj po dlhej ceste od prameňa k domu prišla vždy plná vody, zatiaľ čo puknutá nádoba bola naplnená sotva do polovice.

Po dva roky sa denne opakovala tá istá situácia: nosič naplnil vodou dve nádoby, ale domov priniesol len pol druhej. Dokonalá nádoba bola pravdaže hrdá na to, ako dokáže splniť účel, na ktorý bola vytvorená. Puknutá nádoba sa cítila zahanbená pre svoju nedokonalosť, keďže dokáže spĺňať len polovicu úlohy, na ktorú bola určená. Po dvoch rokoch ponižujúcich pocitov prehovorila raz pri prameni k nosičovi:
„Hanbím sa za seba a chcem sa ti ospravedlniť. Dokážem domov doniesť len polovicu objemu nabratej vody. Puklina na mojom boku spôsobuje, že voda celou cestou po troške vyteká. Je mi ľúto, že pri všetkej svojej námahe nikdy nedosiahneš výsledok, ktorý by jej bol úmerný.”
Nosič jej však riekol:
„Nevšimla si si, že po tvojej strane cesty rastú kvety, a po druhej nie? Už dávno som zbadal, že pretekáš. Preto som po tvojej strane rozhodil semená kvetov a ty ich cestou od prameňa zakaždým polievaš. Ja si z nich už po dva roky trhám, aby mi zdobili stôl. Bez toho, že si práve taká, aká si, by sme nemali v dome toľko krásy.”

Všetci sme nedokonalé nádoby. Len málokto sa nájde bez škrabancov, bez trhlín. Často však práve odlišnosti a ľudské krehkosti robia naše spolunažívanie zaujímavejším a náš život cennejším.

Mnoho nedokonalých ľudí
slúži nášmu svetu práve tým, akí sú.
Každý z nás vykonáva svoju skrytú službu,
každý z nás má pre svet svoju hodnotu a význam.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.