Ako na nečisté myšlienky ?

Views: 3

Nečisté myšlienky zatemňujú Myseľ. A tí, čo majú nečisté myšlienky si myslia, že to nikto nevidí. V presvedčení, že čítať myšlienky nie je možné, ponechávajú svoju Myseľ plnú nečistých myšlienok.

Pravdou je, že jeden človek určite vie, aké myšlienky v sebe máte. Tým človekom ste vy sami. A keďže rozprávate, rozhodujete sa a konáte, je ľahké vidieť, alebo vedieť, aká čistota Mysle vo vás je. Takže nikto vám nemusí čítať myšlienky. Vy sami sa prezrádzate. Lepšie povedané vaše vnútorné úzkosti, komplexy, žiarlivosť, závisť, starosti, nervozita, hnev… to všetko spôsobuje vnútorné pnutie Mysle, keď je plná nečistých myšlienok.

Človek, ktorý je obeťou nečistých myšlienok, zvyčajne o tom nevie. Nie je schopný, alebo ochotný si to pripustiť. A to mu bráni poznať pravú skutočnosť a pravdu o tom, kto skutočne je. A tak mu ostávajú iba pochybnosti o sebe, alebo o iných… vnútorný pocit opustenosti, predsudky a netolerancia.

Ako sa zbaviť vplyvu nečistých myšlienok?
Konaním Dobra. Nezištne niekomu pomôcť. Prejaviť úctu tým, ktorí sú šikovní a vykonali niečo zaujímavé, niečo na prospech iným ľuďom. Pomôže aj pochváliť iných ľudí. Ich prejav radosti vás naplní určitou energiou radosti, ktorá dokáže nečisté myšlienky zahnať. Urobte drobné predsavzatia a naplňte ich. Robte niečo prospešné pre seba, niečo čo si vyžaduje pravidelnosť, ideálne každodennú pravidelnosť. Odstráňte u seba nejaký zlý návyk. Urobte niečo prospešné pre Prírodu.

A jednajte s ľuďmi s väčšou láskou, ako to bolo doteraz.S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.