Nezraniteľnosť

Každý z nás je v istom zmysle nejakým spôsobom zraniteľný. Či už telesne, alebo emočne. Do akej miery zraniteľní sme, o tom už rozhodujeme my sami. Na telesne úrovni sa vieme zdokonaliť cvičením a pravidelným tréningom. Na emočnej úrovni je to podobné. Prácou na sebe v úrovni, alebo ešte lepšie pomenovanie je – v priestranstve myšlienok, sa dokážeme takmer dokonale stať nezraniteľnými.

Čím ďalej sme od myšlienok, čím menej sa nimi zaoberáme, tým sme emočne silnejší a odolnejší. Ak dokážeme byť naozaj ďaleko od myšlienok, sme absolútne nedotknuteľní. Lebo tam, v tom tichu, spoznáme, kto skutočne sme.

Telo sa dá udrieť, zraniť, Myseľ sa dá narušiť, rozrušiť, dá sa Myseľ človeka dostať do strachu, no na úrovni Ducha je všetko v Tichu. Duch je večný. On je to, čo pokračuje aj po smrti tela. On je to, čo nemá nič spoločné s myšlienkovou formou. Pokiaľ myšlienkam nevenujete pozornosť, ovplyvňujete pôsobenie Ducha – jeho pokoj, rovnováhu, kvalitu jeho bytia. O tom všetkom rozhodujete, áno. Svojou Pozornosťou.

Ak sa chcete priblížiť nezraniteľnosti, potrebujete sa zamerať na kvalitu bytia Ducha. Duch nepozostáva z hmoty. Duch je tá časť človeka, ktorú nemôžeme zraniť, nezomiera, nedá sa ju zabiť. A človek vo svojej Podstate nie je hmota. Aj keď si to každý myslí.

Väčšina ľudí sa považuje za dôležitých, a preto reagujú na všetko, čo deje s ich osobou, s ich telom, s ich majetkom, alebo s ich názorom. Všetky problémy takto začínajú. A tí, čo sa považujú za dôležitých, za veľmi dôležitých, tieto problémy udržiavajú v procese, aby si ich každý všimol. Chcú, aby s nimi iní ľudia súcitili, súhlasili. To je taká energetická hra, teraz sa jej venovať nebudeme…

Veľa vedcov dnešnej doby sa snaží tieto princípy Ducha dokázať, akokeby objaviť. A veľa vedcov je proti tomu, aby sa to skúmalo, lebo oni zas vedia, že to neexistuje. Všimnite si to, oni to už vedia. Lebo sa to podľa nich nedá dokázať, lebo to nie je vidno. Ale nevidno ani vietor a predsa vieme, že vietor existuje. Nevidno ani lásku a všetci vieme, že láska existuje. Nevidno ani vôľu a pritom každý z nás vie, že vôľa existuje. Neraz sme ju zažili. Aj Duch existuje, aj myšlienka, aj Myseľ, aj telo. No a iba telo vie veda skúmať a merať.

No nezraniteľnosť človeka neznamená iba nezraniteľnosť tela. Veľa telesne zdatných a mocných prepadlo strachu a ich život sa rozložil aj napriek ich telesnej kondícii. Ducha treba podporiť. Vtedy je aj telo, aj Myseľ v Sile.

A keď si v Sile – vtedy rozhoduješ.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.