Meniaci sa Globálny Finančný Systém

Pokúsim sa čo najjednoduchšie vysvetliť určité procesy, ktoré sa vo svete dejú. Hneď na začiatku poviem jednu základnú vec, lebo mám pocit, že je tu vždy také rúško tajnosti a všetko je to chápané z nejakého zvláštneho smeru. Nejakého mystického niečoho. Tak začnem tým – Globálny Finančný Systém vždy istým spôsobom fungoval. On funguje už veľmi dlhé obdobie. Začiatok Globálneho Finančného Systému bol ešte v dobe, keď neboli žiadne počítače a aj tak fungoval. V istej dobe sme do toho dali modernú technológiu, ktorá niečo odzrkadľuje v počítačoch a teraz žijeme v pocite, že to v čom momentálne žijeme, sa už nikdy v živote nemôže zmeniť. A tak, ako to je momentálne dané, tak to takýmto spôsobom bude fungovať do konca života. Tu je však jeden problém. A ten problém spočíva v tom, že ľudia si prestali uvedomovať jednu základnú vec: že tak ako spoločnosť, tak aj celý svet sa vždy nejakým smerom hýbe, vyvíja. Akým smerom, o tom rozhoduje ten, kto má v rukách inštrumentym a akým spôsobom vie nimi ovplyvňovať dané procesy. To určuje konkrétny smer a smerovanie spoločnosti ako takej.

Svet vždy fungoval tak, že bol kontrolovaný a riadený Globálnym Finančným Systémom a Globálny Finančný Systém mal v rôznych obdobiach rôzne podoby. V dnešnej dobe fungujeme na takzvanom fiatnom Globálnom Finančnom Systéme. Fiatný znamená, že sa „tlačia“ peniaze. Po druhej svetovej vojne bola vybudovaná určitá infraštruktúra, bola založená svetová banka, bol založený Medzinárodný Menový Fond a ďalšie inštitúcie a na báze týchto inštitúcií bol potom vytvorený systém centrálnych bánk, cez ktoré sa kontrolovali alebo riadili určité procesy v Globálnom Finančnom Systéme.

V súčasnej dobe sa nedeje nič mystické, nič čo by každý človek nemohol pochopiť. Iba sa určité procesy menia. Inštrumenty, tie ktoré som už spomenul na začiatku, sú v rukách konkrétnych ľudí, ktorí stoja za istými inštitúciami alebo organizáciami. No organizácie, ako je napríklad International Treasury Monetary One, táto inštitúcia historicky vždy bola, vždy fungovala, avšak nikdy nebola verejne komunikovaná. Preto pre veľmi veľa ľudí sú informácie, ktoré podávame, neuveriteľné. Lenže prišla taká doba, že sme sa rozhodli, že tie informácie sa majú stať verejnými, aby sa svet rozvinul. Ľudia majú mať vedomosti o tom, o čom historicky vedomosti nemali. Ľudia sa nad tým ani nezamýšľali, nezamýšľali sa nad tými vecami z dôvodu, že nemali, ani informácie, ani pohnútku k tomu, aby sa nad tou celou tematikou nejakým spôsobom mohli zamýšľať, z toho dôvodu, že každý rozmýšľa na úrovni jeho informácií, ktoré má.

Keď nemám informáciu, že niečo môže určitým spôsobom fungovať, to ešte neznamená, že to tak nemôže fungovať, to je len to, že som do danej doby ešte nemal o tom vedomosť. Takže International Treasury Monetary One vždy bola. Bol to vybudovaný systém na základe ktorého to všetko fungovalo, všetky tie procesy. Tak, ako som spomínal potom po druhej svetovej vojne boli tie „Bretton-wood agreements“ na základe, ktorej sa vybudovala štruktúra a v dnešnej dobe sme na prelome toho, že sa niečo ide a musí zmeniť. Ako zmeniť? Úplne jednoducho.Zmení sa vývoj. Tak ako sa to vždy vyvíjalo, aj teraz sa to nejakým spôsobom vyvíja. Otázkou je, či sa to doteraz vyvíjalo správnym, alebo nesprávnym smerom. Malo to svoj prirodzený život na základe doby, v ktorej sa ľudstvo nachádzalo a v dnešnej dobe sa dostávame do iného cyklu. Je veľmi dôležité, aby si ľudia vedeli vyskladať ten správny obraz a ten obraz nie je vôbec komplikovaný On je v svojom princípe veľmi jednoduchý. Veľmi často sa stretávam s otázkou, ako je to možné? Veď to nie je, predsa možné. Toto sa nemôže diať. Ja mám na to veľmi jednoduchú až primitívnu doslova poučku, ktorú vždy používam. A to je to, že ľudia si mylne myslia, že keďže žijeme v kapitalistickej demokracii posledných tridsať rokov a máme túto dogmu, že v tomto aj dožijeme. Tridsať rokov dozadu sme žili v úplne niečom inom a úplne zdravým spôsobom sa to pretransformovalo v niečo iné. Ja hovorím, že tieto procesy sú úplne prirodzené, nič na svete sa nedeje tak, že zajtra sa človek zobudí a žije v inom svete. Sú to všetko koncepčné kroky, ktoré sa robia k tomu, aby globálny finančný systém začal fungovať na inej báze, lebo vidíme, že ten, ktorý momentálne funguje, nie je zdravý a je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Takže buduje sa nová infraštruktúra, podobne ako sa budovala v 50-tych rokoch. To sú tie „Bretton-wood agreements“ a presne takýmto istým spôsobom sa buduje nová infraštruktúra, s novými inštitúciami, s novými organizáciami, ktoré sú súčasťou tejto novej platformy.

Jeho Výsosť
Dávid Skirkanič
… z rozhovoru pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.