Odraz

Náš vonkajší svet je odrazom toho vnútorného. Počuli sme to už veľakrát. No stále, keď sa nám deje niečo negatívne (z nášho pohľadu), nedokážeme si to v tej chvíli uvedomiť – Náš vonkajší svet je odrazom toho vnútorného. Čo to vlastne znamená ? A čo treba urobiť, aby sa veci zmenili?

Život, taký aký ho žijeme, je odrazom toho, čo cítime. On iba odráža to, čo sa deje v nás. V našom vnútornom emočnom svete. My si to neuvedomujeme, ale skutočne SVOJIMI EMÓCIAMI ovplyvňujeme množstvo vecí. Najmä reakcie ľudí na nás. Aby sa ich reakcie zmenili, potrebujeme najskôr zmeniť náš emočný stav.

Je to ako odraz v zrkadle. Postavte sa pred zrkadlo a pozrite sa na seba. Urobte to niekedy, keď sa cítite zle, alebo keď ste nahnevaní. Pozrite sa na seba, ako vyzeráte. A teraz skúste, aby sa ten odraz zmenil bez toho, aby ste sa zmenili vy. Skúste od svojho odrazu v zrkadle chcieť, aby sa na vás usmial. Neurobí to. No ak sa usmejete vy, usmeje sa aj odraz v zrkadle. Vy ste ten, kto ovplyvňuje chovanie vonkajšieho sveta smerom k vám. Preto sa nesnažte nikoho meniť. Čo dokážete zmeniť, ste vy. Vaša nálada, vaše Vedomie. Venujte Pozornosť viac tomu, ako sa cítite a to sa snažte zmeniť. Nie tých, ktorí reagujú na vás.

A ak na vás reaguje nejaký provokatér, spomeňte si na to, ako ste vyzerali v tom zrkadle, keď ste sa pred neho postavili nahnevaní… aby ste vedeli, že sa stačí usmiať, zmeniť svoj vnútorný stav a ísť ďalej… nie ste povinní venovať svoj čas hlupákom.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.