Duchovná zrelosť

Duchovne zrelý človek vie, že je tu všetko, čo má rád. Nemusí nič hľadať. Nemusí o tom premýšľať, nepotrebuje k tomu obrázok svojho svätca, alebo boha. Vie, čo miluje. Toto je čisté Poznanie. Všetko čo vieš. Si v tom len ty a toto Poznanie. Vieš, kedy si šťastný, vieš kedy si smutný. Vieš, že keď niekoho ľúbiš, ľúbiš ho aj bez obrázkov. Nepotrebuješ dôkazy od toho, koho miluješ a pre koho žiješ. Máš ho v Srdci. Je v tvojej Mysli zakódovaný v Láske. Láska pochádza z Vyššej Mysle, z Duchovnej Mysle. To všetko duchovne zrelý človek vie.

No telo v ktorom žijeme, naše telo, náš mozog v našom tele, táto nami obývaná bioschránka nie je toho schopná. To my ju musíme ovládnuť a mať pod kontrolou. Duchovná bytosť s Duchovnou Mysľou, schopná tvoriť a konať v tomto tele sa nemôže dať ovládnuť živočíšnymi pudmi. Telo je iba nástroj. Náš stroj, aby sme tu mohli existovať a učiť sa a tvoriť a žiť Lásku.

Telom nedokážete pochopiť neviditeľné veci, ono toho nie je schopné. To my sme toho schopní. My, žijúci v tele. To my vieme získať čisté vedomosti a Poznanie, kým sme v tele. Keď získate čisté vedomosti a tie vstúpia do vášho mozgu, mozog tieto vedomosti premení na obraz a len čo ho zachytil vo forme obrazu, už má v ňom pochopenie z predchádzajúcich skúseností. Tento obraz ohraničí, zarámuje. Váš mozog ho potom môže roztiahnuť, zväčšiť… v zmysle zveličiť, lebo má tendenciu k svojmu poznaniu pridať názor a úsudok. Môže zmeniť farbu tohto poznania, alebo ho roztrhať na kúsky skôr, než si vôbec uvedomí, čo sa naučil. A potom… potom sa stane to, že vaše telo reagujte na svet na základe toho, na čo váš mozog premenil vaše vedomosti.

Tak čo, ešte stále si myslíte, že žijete v čistom Poznaní?
Tohto filtra sa zbavíte, len keď sa vám bezpodmienečne zastaví myslenie. Keď sa ocitnete v myšlienkovom priestranstve, kde nie sú žiadne myšlienky. Inými slovami, keď dokážete v sebe, vo svojom vnútri nastaviť pokoj, kľud, ticho. Ste len vy a táto chvíľa… Aby ste to dosiahli, milujte. Jednoducho milujete ľudí. Všetkých, aj tých, ktorých nepoznáte, alebo nemáte radi. Keď vidíte trpiacich ľudí, keď vidíte na ceste úplne cudzieho človeka, keď vidíte bezdomovca, človeka zmrzačeného, špinavého, milujte ho. Je to jeden z vášho druhu. Pomôžte mu. Dajte mu najavo záblesk lásky, nech ju zacíti…  tento lúč lásky mu pomôže.
A čo je zaujímavé, pomôže to aj vám. Vo vnútri vás je niečo, čo potrebuje pomôcť ľuďom, ktorí sú v problémoch. Je to čistý impulz. Čistá vedomosť. Poznanie. Ale akonáhle sa toto krásne čisté duchovné Poznanie dostane do vášho mozgu, mozog začne hovoriť: „Ach nie, nechcem pomôž tejto osobe, je špinavý… nepoznám ho… je iného náboženstva… je narkoman… môže mi ublížiť… nedotýkaj sa ho, ublíži ti to…“ tvoje vedomosti na základe tvojich skúseností deformujú čisté Znanie, čistú Lásku, vnútornú čistú túžbu robiť veci pre druhých, konať Dobro.

A tak si poviete „Nepoznám ho, nemá so mnou nič spoločné, sám si za to môže, to ja som to zvládol, som lepší, som výnimočný, som individuálny jednotlivec. Nemusím sa zaoberať touto špinou.“ To je to, čo robí váš mozog. A tak nejdete a nepomôžete človeku, pretože čo ti nanútil tvoj mozog? Strach, nadradenosť, rasizmus, nenávisť, to ti nanúti tvoj mozog.

Ak na svojom čistom Poznaní odstrániš všetky tieto nezmysly, čo zostáva? To, čo zostane, je čistá Láska, súcit, potreba byť zajedno, keď niekto potrebuje pomôcť. Toto zostáva. A toto sa týka duchovného. Je to duchovné, pretože sa to týka Ducha. Duch nemá v sebe nenávisť, nemá rasizmus nemá agresiu nemá súdnosť, nemá žiadne posudzujúce názory. Duch je len Láska. To v čom je rozdiel a prečo ste naučení ustúpiť a posudzovať a súdiť je váš mozog. Vaše posudzujúce a odsudzujúce myšlienky pochádzajúce z mozgu.

To znamená, že ak počúvate viac mozog, ako Ducha, nie ste duchovní. A môžete hovoriť, čo chcete, vaše skutky vás prezrádzajú.

GrandMaster Wolf

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.