Ako a komu bude vyplácaná renta 1500 eur mesačne?

Views: 887


Za posledné roky sa svet výrazne zmenil. Každý to veľmi dobre vidí a vie. A kým politici a bankári všemožne hľadajú spôsoby, ako to vrátiť späť, iní ľudia pracujú na vylepšení, lepšie povedané na vytvorení nových životných podmienok pre život na Zemi. A keďže sa tu všetko točí okolo peňazí, bolo nutné zmeniť práve Globálny Finančný Systém, keď už zmenil svojho majiteľa a správcu.

Ľudia, ktorí vedia, čo sa tu deje a poznajú hrubé rysy nového spôsobu prerozdeľovania svetových financií, majú konkrétne otázky. Napríklad ako a komu bude vyplácaná renta 1500 eur mesačne.

Renta bude vyplácaná každému, kto dosiahol vek 18 rokov a pracuje. Môže to byť zamestnanec v súkromnej, alebo štátnej spoločnosti, živnostník, podnikateľ, umelec, športovec, proste každý, kto vykonáva prácu. Príživníkov (parazitov) tento systém podporovať nebude.

Rovnakú rentu bude dostávať aj dôchodca, invalid, matka na materskej a rodičovskej dovolenke, opatrovateľ rodinného príslušníka, ktorý celodennú opateru nevyhnutne potrebuje.

Jedinou podmienkou pre každého, kto chce, aby mu bola doživotná renta vyplácaná, je registrácia v novom družstevnom systéme, presnejšie registrácia v družstve, ktoré je zapísané v SPDR, alebo v SVR, prípadne priamou registráciou v SPDR, alebo v SVR. Druhou možnosťou je otvorenie bankového účtu vo svetovej banke WSBOH.

Ak máte naplnené všetky podmienky, to znamená, že máte 18 rokov a viac, pracujete, ste zamestnanec, živnostník, podnikateľ, umelec, športovec a ste zaregistrovaný v družstevnom systéme SVR a SPDR, prípadne máte otvorený účet vo svetovej banke WSBOH, po vašej osobnej žiadosti, jej schválení a vami odsúhlasenými podmienkami, vám bude udelené právo na mesačnú rentu.

Ako môžete o právo na mesačnú rentu prísť?
Porušením základných životných a spoločenských pravidiel, ktoré poškodzujú spoločenstvo. Napríklad krádež, podvod, poškodenie spoločného, alebo osobného majetku, poškodzovanie mena, ohováranie, vytváranie intríg, znepríjemňovanie, až znemožňovanie slobodného života človeka a ľudí vo vašom okolí, obmedzovanie na slobode, úmyselné ublíženie na zdraví, zabitie, vražda…

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na Telegrame a Facebooku:
https://t.me/usvitra
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.