JE TO TU! Už svitá…

Views: 1849

Svitá. Už je rozhodnuté.

Nové spoločenské zriadenie, ktoré vystrieda to súčasné, prináša ľuďom veľa pozitívnych úprav. Týka sa to najmä prerozdeľovania svetových financií, ktorých toky budú nasmerované omnoho bližšie k ľuďom. Starý finančný systém bol viac politický. Teraz bude plynule ustupovať tomu novému, ktorý je viac sociálny, viac ľudský, človečenský. Ako sa to dotkne obyčajného človeka napríklad na Slovensku ?

Podľa dostupných informácií sa začne doživotnou rentou 1500 eur mesačne. Tá má spĺňať určité podmienky, ako je napríklad povinnosť pracovať. Určite to nebude podpora pre nezamestnaných. Podrobnejšie o tom budeme informovať neskôr.

Veľký dôraz sa kladie na pomoc sociálne slabším vrstvám, no nie iba v zmysle podpory sociálnych projektov a charitatívnej pomoci cez rôzne charitatívne organizácie. Tentokrát ide o cielenú pomoc priamo do rodín.

Rovnako dôležitou oblasťou je poľnohospodárstvo, ktoré bude v prvých rokoch dotované, aby sa oživila poľnohospodárska činnosť, zjednodušil sa prístup k potrebným finančným dotáciám pre všetkých poľnohospodárov, zmodernizovali sa všetky oblasti tejto sféry, zvýšila sa zamestnanosť a hlavne, aby sa dosiahla potravinová sebestačnosť v jednotlivých štátoch, to znamená, aj na Slovensku.

Pracuje sa na projekte oddĺženia obyvateľstva, čo prinesie značné odbremenenie jak obyčajných ľudí, tak aj podnikateľov.

Nový systém finančných tokov prinesie veľké oživenie aj v oblasti zdravotníctva a v školstva. Podľa dostupných informácií sa má v čase uplatniť nárok na zdravotnú starostlivosť zdarma a vzdelanie zdarma. O podrobnostiach si viac povieme inokedy.

Pripravujú sa podmienky týkajúce sa práva na bývanie. Táto oblasť prinesie oživenie a zmodernizovanie stavebného priemyslu a radosť z bývania konečným užívateľom. Aj o tejto oblasti budeme informovať obšírnejšie.

Je vypracovaný koncept na prefinancovanie sociálno-regionálnych projektov, kde si každý môže uplatniť prefinancovanie vlastného projektu, ktorý spĺňa podmienky programu SUNRISE.

Nový systém finančných tokov sa vo veľkej miere dotkne aj kultúrneho života obyvateľstva, športu, umenia a ďalších aktivít, týkajúcich sa spoločenského života.

O všetkom vás budeme informovať v blízkom čase.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na Telegrame a Facebooku:
https://t.me/usvitra
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.