Šesť klenotov ľudského Života

Views: 108

Ľudský život nám poskytuje rôznorodosť prežitkov a ich kombinácií. Niektorí v nich dosahujeme šťastie, niektorí nešťastie a ostatní mix šťastia a nešťastia v rôznorodých variáciách, zvyčajne podľa vlastného nastavenia. K tomu všetkému nás vedú naše presvedčenia, viera a rozhodnutia.

Ľudský Život obsahuje šesť klenotov, ktoré môže Človek počas života objaviť, spoznať, alebo získať. Tým prvým je vnútorné ticho a mier. Dosiahnuť sa dá vtedy, keď prestaneme reagovať na vonkajšie podnety sveta. Dosiahnuť sa dá dlhodobým sústredením sa na svoje vnútorné ja – na svoju Podstatu. Ľudia dnes príliš často reagujú na množstvo podnetov vonkajšieho sveta. A to aj na veci, ktoré sú ďaleko a vôbec si nevedia overiť ich pravdivosť. To znamená, že reagujú iba na informáciu nikým neoverenú… no vžijú sa do toho a reagujú tak emotívne, že to zasahuje ich vlastné telo, jeho zdravotný stav. Sústredením sa na svoju Podstatu a svoje vnútorné ja, vieme zažívať dlhodobý hlboký pokoj, s ktorým ak prepojíme náš ľudský život, vzťahy, prácu… svojim pokojom ovplyvňujeme aj životy iných ľudí.
Druhým klenotom je sebakontrola. Ovládnutím vlastných zmyslov, myšlienok a pocitov predchádzame neuváženým rozhodnutiam a činom. Takto sme ochránení pred množstvom problémov a trápení, ktoré sa vlastne nemajú ako stať, pretože ovládame svoje myšlienky a pocity a zmysly. To, že sa nemajú ako stať, je veľká odmena za sebakontrolu.

Vzácny klenot je dôvera. Je podstatná a nevyhnutná jak pre duchovný život, tak aj pre medziľudské  vzťahy. Kde chýba dôvera, rastú pochybnosti. Kde sú pochybnosti, bránia láske rásť. Ak chceme získať dôveru, musíme začať dôverovať hlavne sebe. Sebadôvera je kľúčom. Keď objavíme sebadôveru, získame dôveru v životnú cestu, vo svoje Ciele.

Vnútorná Sila a vyrovnanosť je ďalším vzácnym klenotom, ktorý môžete na svojej životnej Ceste objaviť a vziať si ho so sebou. Kráčajte životom pokojne. Vyrovnávajte sa s problémami, ktoré tento život prináša. Oni tu nie sú preto, aby ste to vzdali. Sú tu, aby ste ich zdolali, ukázali svoje odhodlanie, svoju vieru v to, čo chcete dokázať. Lebo ak to vzdávate už pred prekážkou, nie je to pre vás nič dôležité a ani vaši priatelia, ani celý Rod, ak vidia vašu slabosť, nebudú strácať svoju Silu vašim smerom. Iba vaša odvaha, vyrovnanosť a vnútorná Sila pritiahne Silu vašich priateľov, vašich rodných a Silu celého Rodu, aby vám pomohli zvládnuť vašu cestu, ktorej vy sami plne dôverujete.
Piatym klenotom je byť nad vecou, nebyť na ničom závislý. Tento klenot predpokladá vašu odvahu. Pokiaľ človek žije v obavách a strachu, nie je schopný byť nezávislý a ani nedokáže byť nad vecou. Strach stláča človeka dole. Dole do systémovej hry. No ak zaujmete postoj, že na vašej životnej ceste vás nič s toho, čo vás stretáva, nemôže v žiadnom prípade ohroziť, žijete neohrození. Situácie, ktoré vám nevyhovujú, beriete ako poučenie a vychádzate z nich. To je preto, lebo vy viete, že nie ste na nich závislí a že vaša úloha v tomto živote je iná. Viete, že nič z toho čo neprijmete, nepatrí do vášho života. Viete, že všetko je pominuteľné, premenlivé a so všetkým sa dá pracovať. Pokiaľ to máte vo svojich rukách, ste vždy pánom situácie. Preto vždy vychádzate z každej situácie neochvejne a vytrvalo kráčate za svojim Cieľom plní odhodlania a vnútornej Sily. To všetko je podporené vašim vnútorným pokojom, tichom, dôverou v seba a sebakontrolou. Taký Človek naozaj nie je na nikom závislý, lebo viem, že tí praví priatelia sú už po jeho boku.

Cieľavedomosť je šiestym klenotom. Nikdy nepúšťajte zo svojej Mysle svoj Cieľ. Nech je tam vždy prítomný. Vždy myslite, rozhodujte sa a konajte len v prospech vášho Cieľa. Všetko čo robíte, nech súvisí s vašim Cieľom. A ak niekedy zacítite skľúčenosť alebo obavy, pokojne sa posaďte, zavrite očí a ponorte sa do svojho vnútorného Ticha, uvedomte si vlastnú sebadôveru a Silu vašej sebakontroly. Vaša vnútorná Sila sa znova vyplaví do vášho myslenia a organizmu a takto môžete premýšľať o situácii. Ak vás zaplaví hnev, zdržte sa akejkoľvek reakcie, nič nehovorte, nejednajte, nerozhodujte sa. Len sa stíšte. Udržujte odstup od týchto vecí a uvedomte si svoj Cieľ. Váš Cieľ. Ste len vy a váš Cieľ. Všetko ostatné teraz nie je podstatné. Žiadne obavy nie sú opodstatnené. To len niekto vstúpil do cesty, no vás sa to netýka. Keď emócia pominie, znova sa vrátite do Pokoja svojej Mysle a Srdca a až Pokoji rozhodnete, čo urobíte.


Vždy reagujte v Pokoji.

Vždy konajte v Pokoji.
Pokoj je vaša Sila.


Ak to dokážete,
získate navyše aj
Dobro a Lásku.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.