Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť

Views: 363

Žijeme na Slovensku, kde ešte stále žijú ľudia, ktorí si pamätajú, že sa tu v plnej miere a u každého občana Slovenska uplatňovalo právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Od takzvanej nežnej revolúcie, kde sme si vyštrngali kľúčmi zmenu režimu vo viere, že nám bude ešte lepšie ako bolo, sme sa stali živými svedkami rozkladu sociálneho programu štátu. A tak právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť postupne, krok za krokom zo Slovenska odišlo, aby uvoľnilo priestor poisťovniam.

Pozrime sa na Ústavu Slovenskej republiky, kde sa v článku 40 píše:
„Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanovuje zákon.“

Všetci sme tu povinne zdravotne poistení a keď potrebujeme zdravotnú starostlivosť, aj tak za ňu platíme. O zdravotníckych pomôckach ani nemusíme hovoriť. A ak toto ustanovuje zákon, tak komu zákon slúži? Občanom, alebo zahraničným korporáciám, ktoré zneužívajú chorobnosť obyvateľstva?
Prečo je u nás tak vysoká chorobnosť, to je téma iného charakteru. No tiež to nie je náhoda…

Nový Globálny Finančný Systém prináša nápravu aj v tomto smere. Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť si zaslúži každý človek. Zdravie nie je vymoženosťou tých, čo majú peniaze. Zdravie nie je tovar, s ktorým má niekto právo obchodovať. A ani so zdravotnou starostlivosťou sa nemá obchodovať. Na zdravotnú starostlivosť máme právo všetci. Iba v prípade, že sa svojho práva na zdravotnú starostlivosť človek dobrovoľne vzdáva, nemáme právo mu nasilu vnucovať to, na čo má právo.

Preto každý, kto chce,
môže svoje právo na prefinancovanie svojich nákladov na zdravotnú starostlivosť získať späť. V novom spoločenskom systéme to je každému umožnené. Stačí iba požiadať orgány k tomu určené o prefinancovanie nákladov na jeho uzdravenie a zdravotnú starostlivosť a jeho žiadosti bude vyhovené. Za predpokladu, že dodržiava základné pravidlá slušného človečenského spolunažívania na spoločnom teritóriu.

Podmienkou je, že žiadateľ je členom SPDR.

Tejto téme sa môžeme v budúcnosti povenovať detailnejšie použitím niekoľkých príkladov.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na Telegrame a Facebooku:
https://t.me/usvitra
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.