Védsky, hviezdny a pohanský svet

Views: 138

Vo Vesmíre sú miliardy hviezd. Niektoré žiaria viac, iné menej, niektoré sú väčšie, iné menšie, niektoré hviezdy môžu byť žltými trpaslíkmi, červenými trpaslíkmi, môžu byť obrovské modré hviezdy, fialové hviezdy. Nezáleží na tom, aké sú, no sú to hviezdy, čo dávajú teplo. Sú to ohrievače Vesmíru, sú pecou Vesmíru. Sú to hviezdy, ktoré rodia planéty.

A to isté sa nachádza v nás. Len my sme v porovnaní s Vesmírom, mikrovesmír. Aj okolo nás vo Vesmírnom systéme, aj v nás v našom systéme, prúdi a neustále sa tvorí energia. Je neustále vytváraná Tvorcom, Jeho tvorením. Táto energia musí byť distribuovaná, musí byť unášaná, musí dosiahnuť aj tie vzdialené a najvzdialenejšie kúty sveta. A aj tú najmenšiu bunku v nás. Energia života je distribuovaná cez nás ďalej do Priestranstva a cez Priestranstvo do celého Sveta, do celého Vesmíru.

Aby sme tomu mohli lepšie porozumieť, potrebujeme si vysvetliť jednu vec. Dnes sa dosť veľa hovorí o Védach. Spomínajú sa ruské Védy, indické Védy, slovanské Védy a kadejaké iné Védy. A k tomu sa ešte hovorí o pohanských a slovanských bohoch a ich pôsobení. Čím ďalej, tým viac informácií sa vynára na povrch a kadejakí ľudia sa to hneď snažia zaškatuľkovať. Nemyslím si, že to robia za účelom zjednotenia informácií, že to robia za účelom porozumenia. Znova sa len snažia ucelenú informáciu čo najskôr a čo najdôkladnejšie porozdeľovať, aby bežní ľudia nechápali spojitosti a aby mali pocit, že tých Védických smerov je veľa a treba si vybrať jeden smer.

Ako to teda je? Čo je indické a čo je slovanské. A prečo sa nevieme dohodnúť, čo je slovanské, čo slovenské a čo slovienské? Prečo sa Panteón ruských bohov nazýva pohanský? Akí teda sú bohovia Ruského Védskeho sveta a ako sú prepojení s Vesmírom a Vesmírnymi svetmi? A sú ruskí Védski bohovia tí istí a tak isto popisovaní, ako staroslovanskí ? A čo na to hovoria zástancovia Véd, ktorí mali doteraz iba indické zdroje?

Aby sme mohli odpovedať na otázku, musíme si všimnúť jeden detail.
Zatiaľ čo Védsky svet sa snažia rozdrobiť na malé a rozdielne kúsky, jedným dychom zároveň hovoria, že Védsky svet je pohanský.

Nie je možné zamieňať Védsky svet a pohanský svet. Teraz sa však na to tak pozerá, že oboje sú pre mnohých jedno a to isté. Žeby to niekto urobil zámerne? Zámerne tie rozdrobené Védy spojil pod jednu nálepku, aby ľudia študujúci Védy vnímali Védsky svet ako pohanský svet. No v skutočnosti sa jedná o dva rôzne toky informácií. Preto tomu ľudia nerozumejú. Študujú jedno a študujú druhé v domnienke, že študujú to isté. A vychádza im zmätočná informácia. Preto tomu ľudia dnes ešte nerozumejú. Ani tí, čo to študujú.
A kde je svet hviezdny, a kde je Védsky svet? Kde je Védska kultúra a kde kultúra pohanov? Všetko je pomiešané. Kresťania, židia, moslimovia, všetky tieto náboženstvá a ich veriaci sú rovnakí. Odsudzujú. Posudzujú a súdia. Všetko to pomiešali v jednom vreci a dali tomu jedno slovo – pohania. No v skutočnosti je medzi Védickým svetom a pohanským svetom obrovský rozdiel.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu …

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.