Právo na vzdelanie zdarma

Views: 509

Posledné desaťročia sme svedkami rozkladu jedného z najkvalitnejších školských systémov na svete. Ostali po ňom iba budovy a vyhoretí učitelia, ktorých nerešpektujú ani žiaci, ani ich rodičia a už ani ich zamestnávateľ. Niečo strašné sa tu stalo a ešte stále tento proces trvá. Platíme za všetko a výsledok je – navýšený počet mladých ľudí neschopných zaradiť sa do pracovno-spoločenského procesu, znížená odbornosť študentov po skončení štúdia, ich zvýšený záujem o omamné látky a nezáujem o spolunažívanie so svojim okolím. Len málo ľudí si už uvedomuje hodnotu seba, svojej rodiny, národa a prírody, ktorej súčasťou sme.

Každý človek na tejto Zemi má právo na vzdelanie. Nikomu, kto po vzdelaní túži, by nemalo byť odopreté. Len tak môže ľudstvo napredovať. Lenže čo sme za posledné desaťročia urobili? Respektíve dovolili urobiť? Devastáciu nášho školského systému, ktorej výsledok je ohlúpnutý národ. Našťastie sa doba mení a všetko sa dá zachrániť. Ako, to sa všetci dozvieme v najbližšom období…

Nový typ spoločnosti, podporený novým Globálnym Finančným Systémom prináša zmeny aj v školskom systéme. Každý podielnik SPDR má právo na vzdelanie zdarma. Každý, kto chce a kto požiada o financovanie svojho štúdia a vzdelania, aby mohol dostatočne rozvinúť svoju osobnosť v prospech seba, svojej rodiny a svojho Národa, bude mu to umožnené. Každý rodič bude mať umožnené, aby jeho dieťa dostalo vzdelanie zdarma.

Bezplatné vzdelanie sa vráti do našej spoločnosti, ako jej prirodzená súčasť. Záleží nám predsa na našej budúcnosti a je našou povinnosťou podporiť kvalitné vzdelanie pre naše deti. Iba tak zachováme našu kultúru živú a zabezpečíme našim ľuďom plnohodnotnú sebadôveru, radosť z Poznania a Národnú hrdosť, čo je základom šťastného spolunažívania na našom teritóriu.

Tím Úsvit

ÚSVIT nájdete aj na Telegrame a Facebooku:
https://t.me/usvitra
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.