Je to v skúsenostiach

Views: 145

Mnohých uvedomenie seba samého doviedlo k tomu, že už vedia, že sú Duch nachádzajúci sa vo vnútri tela, ktorý myslí – používa Myseľ. Hneď, ako si to uvedomíš, tento život nadobudne úplne iný zmysel a tým je Sloboda a Láska k Bytiu. Keď sa takto cítiš, netrápi ťa nič. Ani smrť ťa netrápi, je to len záležitosť a prirodzenosť tela, v ktorom prebývaš.

Zmysel a podstata je v tom, že aj mimo vášho tréningu na úrovni Mysle a Ducha si už zostávate vedomí toho, že ste niečo iné a keďže už viete, že sa neskladáte z hmoty, nie ste oddelení od Ducha, ktorý je prítomný vo všetkom.

Keď si toto všetko uvedomíte, budete môcť vidieť očami koňa, budete si pri pohľade cez oči havrana uvedomovať, že ste v nich. To je to Vedomie, že ste prítomní vo všetkom. Preto sa to nazýva Zdroj. Je to pôvodná Myseľ, ktorá stvorila Vesmír.

*
,,Všetko vo Vesmíre obsahuje túto myseľ. Aj tvoj mozog, tvoj Razum. Všetko je spojené s Vyššou čistou Mysľou. A k nej a do nej sa dostávaš cez ticho vo svojom vnútri, cez ticho bez cudzích myšlienok, ktoré všade poletujú a rušia ticho. Keď zostávaš vo vnútri svojho ticha – svojho Vedomia a vidíš svoje myšlienky, máš vedomie, že si podstatou tejto životnej Sily, tejto Vyššej inteligencie, ktorá je prítomná vo všetkých veciach.”
*

Slovami sa určite nedá opísať táto skúsenosti, ale myslím, že chápete, o čom hovorím. Ak áno, udejú sa dve veci. Úplne sa oslobodíte od utrpenia hmoty a nadobudnete Vedomie, že ste Večný Duch, ktorý prebýva vo všetkých veciach, vo všetkých častiach a súčastiach Sveta. Toto je niečo, čo nemožno mentálne pochopiť. Ani niečo, k čomu môžete prísť cez uvažovanie a logiku, ako to robia vedci. Je to niečo, čo sa jednoducho žije a nedá sa vyjadriť. Je to čiste praktická záležitosť a kto sa o tom chce iba dočítať, alebo iba dozvedieť a myslí si, že to je dosiahnutie tohto stavu, žije v blude.

Je mimoriadne ťažké hovoriť o tom slovami. Snažil som sa tieto veci ľuďom vysvetliť rôznymi spôsobmi. Keď je predo mnou 150 ľudí, ktorým podám nejaké vysvetlenia, piati opatrne povedali „chápem“, ale ostatní tomu neporozumeli. Tak to poviem iným spôsobom, použijem iný príklad, potom ďalší traja ľudia zvolajú „Ach, rozumiem“. Potom použijem zas iné slová a iné prirovnania a zas dvaja-traja povedia, že už chápu. A toto robím, kým aspoň pár ľudí pochopí o čom hovorím.

Ak dokážem vyjadriť to isté stovkami rôznych spôsobov, môžem osloviť obrovské množstvo ľudí, ale toto nie je moje učenie. Neučím vôbec nič, toto sú len usmerňujúce vysvetlenia o tom, ako som to robil ja a čo môže dosiahnuť človek, ak bude robiť veci tak, ako som ich robil ja. No ten človek to naozaj musí robiť. Inak je to iba teória, ktorá mu je k ničomu.

Nevie to. To je dôvod, prečo ľudia nevedia prísť na to, ako zmeniť svoj život. Lebo prahnú po vedomostiach, nie po skúsenostiach.

“Nemenovaný”

Žijeme Vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.