O dokonalosti

Views: 101

Určite ste sa s tým stretli aj vy. Vraj dokonalosť je nedosiahnuteľná, no môžeme sa k nej približovať. A ľudia uverili…

Ja vám poviem, čo si myslím ja. Ja si myslím, že dokonalosť je Človeku vlastná. Každý ju môže dosiahnuť, ak neuverí tej kliatbe, že dokonalosť je nedosiahnuteľná. A ak aj uveril, v budúcom živote ju zas môže dosiahnuť. Pre tých, ktorí majú problém s budúcim životom – odniekiaľ ste sem prišli… tu žijete vo svojom ľudskom tele… a keď telo zomrie, vy pôjdete ďalej. Nie ste žiarovka, ktorá keď dohorí, ide do zabudnutia. Vy ste zo Zdroja, vyslaní sem, aby ste svietili, aby ste konali Dobro, aby ste tu udržali Lásku a Pokoj.

Pozrite sa okolo seba, na kvety, na stromy, na hory, na oblohu. Každý kvet je iný, každý strom inak rastie, hora je každý deň iná, obloha sa neustále mení v hre svetla a oblakov. Všetko tu má svoju neustálu a neutíchajúcu úlohu vo večnom pohybe životného toku. Každý okamih je dokonalý, každý kvet je dokonalý vo svojej prirodzenosti, každý strom dokonale plní svoju úlohu. Každý Človek je dokonalý a vie svoju dokonalosť odovzdávať iným ľuďom.

Ak to nerobí, iba uveril kliatbe,
že dokonalosť je nedosiahnuteľná.

Doprajme ľuďom, aby uverili Pravde – pravdivej istinnej informácií, ktorá je zapísaná v kódoch ich bytia. My im vieme pomôcť iba vytvorením tých správnych podmienok, aby sa v nich prebudila Láska, túžba konať Dobro, aby sa v nich zharmonizoval Pokoj. Vo vnútornom Pokoji majú šancu si uvedomiť Dokonalosť tohto Sveta, ktorý je tak dokonalý aj s nimi…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.