Taký je stav

Views: 202

Nikdy predtým sme nemali prístup k tak obrovskému množstvu informácií a vedomostí. Dokážeme do hĺbky študovať materiálny svet, máme možnosti vedieť o všetkom, čo sa deje vo svete, vedci dokonca skúmajú dušu, dokonca skúmajú a dokazujú existenciu Boha. No nikdy sme neboli tak uväznení a ohraničení a nevedeli tak málo o tom kto sme a ako tu na Zemi máme žiť. Nepoznáme svoj pôvod, nepoznáme svoj Rod, dokonca nepoznáme ani svoju širšiu rodinu. A ruku na srdce – nepoznáme ani blízku rodinu, ak by sme mali ísť do úrovne srdca a mysle. Nevieme kto po čom túži a ak to vieme, nevieme prečo po tom túži. Nevieme kto čím trpí a trápi sa a ak to vieme, nerozumieme prečo trpí. Je to tak preto, lebo sme oddelení… Nerozumieme mechanizmu, ktorým si vytvárame utrpenie.

Naše myslenie vytvorilo Svet, v ktorom žijeme. Vždy, keď niečo voláme dobré alebo zlé, robíme to preto, lebo všetko hneď hodnotíme z egoistickej pozície. Nechápeme, že niečo, čo my považujeme za dobré, môže niekomu blízkemu ubližovať. Nechápeme, že to spôsobuje stav oddelenia, nepriznávame si, že sme oddelení. Myslíme si, že sme spolu. No ako môžem ubližovať niekomu, s kým som prepojený? Ako môže byť jednému dobre a druhému to ubližuje, keď sú spolu, žijú spolu.

Sme spojené nádoby. Ak niekoho prijmem do života, prijal som nádobu s jej obsahom. Prepojenie prebieha na každej jednej úrovni. No naša oddelenosť už otupila schopnosť vnímať človeka na úrovní jeho vibrácií. Nevenujeme tomu pozornosť a nevenujeme pozornosť ani energetickému splynutiu. Dokonca sme zašli tak ďaleko, že nerozumieme ani telesnému spojeniu. Pre množstvo ľudí je to pudová záležitosť. Záležitosť chcenia. A tak dochádza k spojeniam, ku ktorým by nikdy nedošlo, ak by boli ľudia aktivovaní na všetkých úrovniach.

Sme multidimenzionálni. Využívajme svoju multidimenzionalitu. Naučme sa to. Nikdy predtým sme nemali prístup k tak obrovskému množstvu informácií a vedomostí. Stačí prestať chodiť po povrchu informačného toku a zájsť hlbšie – tam, kde je hodnota pre Človeka Tvorcu. Ak teda chceš byť Tvorcom…

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.