Právo na dôstojné bývanie – kto a na čo ho môže využiť

Views: 539

K tejto téme nám prišlo viacero otázok, ktoré sa prevažne zhodovali s touto:
„Príspevok na bývanie v sume do 300 tis eur môže využiť iba ten, kto nemá dôstojné bývanie, alebo je pre každého podielnika ?“

Každý podielnik SPDR má právo na dôstojné bývanie. To právo udelí SPDR. Právo na dôstojné bývanie nie je prioritou hneď na začiatku. Začíname mesačnou rentou a sociálnou podporou pre sociálne ohrozené rodiny a jednotlivcov. Najskôr pomôžeme tým slabším a zraniteľnejším, keď sa už dožili toho momentu spustenia Programu SUNRISE.
Tí, ktorí mali to šťastie a silu postarať sa o svoje rodiny, nám toto rozhodnutie určite nebudú zazlievať a budeme radi, ak nám v tom pomáhaní pomôžu. Veď sme jedno spoločenstvo – jedna spoločnosť.

Po udelení práva čerpať financie na dôstojné bývanie až do sumy 300 tis eur, môže toto právo využiť každá rodina. Nie je to úver, nie je to pôžička. Je to Dar od Roda. Môže si vďaka tomu kúpiť byt, môže si kúpiť dom, môže si zrekonštruovať byt, alebo zrekonštruovať dom. Každá rodina môže svoje právo na dôstojné bývanie využiť iba na nehnuteľnosť, kde má trvalé bydlisko. Kto má viac nehnuteľností, príspevok na dôstojné bývanie môže využiť iba na svoje bývanie – tam, kde má trvalý pobyt. Nie na byty, apartmány a domy, ktoré prenajíma iným osobám, ani na chatu, chalupu a pod. Toto nie je developerská dotácia na jednu nehnuteľnosť. Je to Dar od Roda na dôstojné bývanie podielnikov.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na Telegrame a Facebooku:
https://t.me/usvitra
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.