Obohatenie

Views: 115

Vonkajšia kríza vo svete odráža našu vnútornú krízu. Je to odrazom toho, že nevieme, kto sme. Sme plne stotožnení s našimi myšlienkami, ktoré nasávame z prostredia, ktoré formujú médiá. A tie niekomu patria. Ten komu patria, formuje cez médiá prostredie v ktorom žijeme. V tom prostredí získavame svoj názor. Ak je zhodný s ostatnými, vraj je to v poriadku. Ak sme iní, ostatní vedia, že je to divné, dokonca až nebezpečné. Vznikajú obavy, strach a takzvaná poslušnosť… až vznikne jednoliata masa, ktorá nevie prečo musí žiť, ako žije. Ľudia cítia vnútorný nepokoj, nespokojnosť, krízu v sebe, krízu vo vzťahoch, krízu v živote… a to sa prenáša do celej spoločnosti. Keď je aj spoločnosť v kríze, vieme že to odráža našu vnútornú krízu. Nevieme, kto sme… len žijeme…

Rasizmus, náboženstvá, politické organizácie, to všetko len posilňuje rozdeľovanie ľudskej spoločnosti. Tí, čo na to poukazujú, tí čo nás týmto mechanizmom riadia, tí určite nie sú naši priatelia. Len sa snažia ovládať ľudí… aby z ich nespokojnosti mali vlastný prospech.

Spokojní a šťastní ľudia sa v podstate o politiku vôbec nezaujímajú. Je im to cudzie. Ani svoju vnútornú vieru nepodmieňujú spolupatričnosťou v náboženskom systéme. Kontakt s Vyšším Svetom nie je podmienený príslušnosťou k náboženskej skupine. A ľudí inej rasy šťastní a spokojní ľudia nehodnotia podľa farby pokožky. Dobrý človek dobrého človeka vždy rád stretne. A aj rád pomôže, ak je to potrebné.

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, existujú na Zemi rôzne reality. Rôzni ľudia majú rôzne názory na život. Každá realita má snahu presvedčiť svojich prívržencov, že je tá najsprávnejšia, najlepšia a ostatné sú zlo. A toto musí skončiť, ak chceme ukončiť krízu vo svete.
Nech si každý Národ žije po svojom. Nech žije tak, aby svojim spôsobom života nezasahoval a neohrozoval spôsob života iných Národov. Nech pracuje v prospech svojho spoločenstva, nech ho obohacuje svojou činnosťou a tvorivosťou, aby svoj Národ podporil zvnútra. A ak potrebuje pomoc, nech požiada iné Národy o pomoc. Pokojne, slušne. Určite sa niekto nájde, kto má na to zdroje a možnosti.

Snažme sa komunikovať pokojne. Snažme sa nájsť v sebe schopnosť byť Človekom. Preto sme tu. Aby Človek s Človekom žil tak, aby jeho život bol obohatením celej spoločnosti, a bol prospešný Prírode. Pri Rode. ROD je to tajomstvo, ktoré Človek na Zemi svojim životom oBOHacuje…

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.