Dobro, Láska a Pravda

Views: 107

Koniec jedného je požehnaním pre druhé. Tak to v živote chodí. Nepotrebné uvoľňuje miesto potrebnému. Vidíme to v politike, v spoločenskom systéme, v každej firme, v prírode, aj v ľudskom tele. Je to zákonitosť, ktorej sa živý proces nevyhne.

Ľudia by chceli, aby to, čo im vyhovuje, trvalo čo najdlhšie. No to, čo vyhovuje jednému, môže druhého obťažovať. Preto je život zariadený tak, že je všetko v procese vývoja. Dôležité však je, aby celospoločenské smerovanie bolo postavené na ľudských hodnotách, aby Dobro, Láska a Pravda mali trvalé zastúpenie v ľudskej Mysli, v ľudskom Srdci, v ľudskej reči a skutkoch. Len tak môže ľudský druh prežiť.

V posledných rokoch prešla ľudská spoločnosť na planéte Zem mnohými skúškami. Ešte stále kde tu vidieť nenávistné postoje voči slobode a slobodnej vôli. No ľudstvo ako Celok sa veľmi rýchlo prebúdza a začína vidieť Dobro, Lásku a Pravdu ako jedinú cestu k spokojnému životu. Návrat k týmto hodnotám vedie ľudí k zamysleniu sa nad vlastným postojom k rodine, k priateľom, k svojmu pôvodu a spolupatričnosti k Národu. A to nám dáva Silu, bezpečie a nádej, že spoločne dokážeme zmeniť tento Svet na – lepšie miestu na život.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.