Potravinová sebestačnosť a poľnohospodárstvo

Views: 576

Jeden z hlavných cieľov SPDR je potravinová sebestačnosť a priama podpora poľnohospodárov – členov SPDR. Zároveň je našim cieľom uspokojiť potreby našich podielnikov.

Po viac ako tridsať ročnej devastácii slovenského poľnohospodárskeho družstevného systému je tu opäť zmena, ktorá umožňuje nápravu a oživenie slovenského poľnohospodárstva. Priama finančná podpora pre poľnohospodárov, skvalitní a spestrí jak poľnohospodársku a chovateľskú činnosť, tak aj sebestačnosť v pestovaní, spracovaní a výrobe obživy. Podporí sa tým biodiverzita, ozdravenie pôdy a zlepšenie bezpečnosti a kvality obživy. Tým dosiahneme vyváženejšiu a rozmanitejšiu stravu a hlavne čerstvé lokálne poživiny.

Začneme klásť dôraz na rôznorodosť produkcie pre lokálnu konzumáciu, čo prinesie viaceré pozitívne zmeny. Nielenže sa vytvorí ekonomická stabilita, ale čo je tiež dôležité – budeme mať dostatok kvalitnej a čerstvej obživy pre každého.

Podporíme zlepšenie prístupu k lokálnym poživinám a informovanosti o nich. Máme pripravené rôzne programy, na základe ktorých zabezpečíme pre každý región na Slovensku širokú škálu čerstvých poživín slovenskej produkcie v čo najvyššej kvalite.

Sme pripravení finančne podporovať aj drobných roľníkov, rodinné gazdovstvá a remeselných výrobcov obživy, pôsobiacich v jednotlivých regiónoch.

Pri podpore obchodovania s poživinami budeme zohľadňovať, či ponúkané produkty sú dopestované alebo vyrobené na Slovensku. Dovoz poživín zo zahraničia finančne podporíme len u tých poživín, ktoré nie sme schopní produkovať na Slovensku.

 • Ako uvádza správa z Konferencie OSN o obchode a rozvoji z roku 2013:

,, Ak skutočne chceme nasýtiť celý svet, musíme čím skôr začať zlokálňovať naše potravinové systémy. Spoliehanie sa na to, že medzinárodný obchod pokryje požiadavky po základých potravinách, zatiaľ čo lokálna produkcia sa špecializuje len na komerčne výhodné plodiny určené na export sa nenaplnilo a požadované výsledky neboli naplnené.”

60 odborníkov, ktorí prispeli k tejto správe, doporučilo zmenu prístupu k produkcii a podporu malých gazdovstiev, rôznorodosť a sebestačnosť. Tvrdia, že to nieleže pomôže zmierniť chudobu a hlad, ale celkovo sa tak dopestuje omnoho viac obživy.  Viaceré svetové štúdie dokazujú, že je to preto, lebo malé rozmanité gazdovstvá vyprodukujú na jednotku plochy viac obživy než monokultúry.

Takže aj zahraniční odborníci pracujúci pre OSN sú toho istého názoru. Blíži sa doba plnej podpory poľnohospodárstva, sebestačnosti v pestovaní, spracovaní a výrobe obživy na Slovensku.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na
Telegram:
https://t.me/usvitra
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.