Je doživotná renta spravodlivá ?

Views: 738

Viacerí sa pýtate, či je spravodlivé, aby dostal každý rovnakú rentu. Pýtate sa tiež, či je správne, aby ju dostával každý. Našou odpoveďou je:
Každý si zaslúži rovnakú rentu a vyplácaná môže byť každému.
 
Čo to znamená?
Ako sme už informovali, Renta bude vyplácaná každému, kto dosiahol vek 18 rokov a pracuje. Rovnakú rentu bude dostávať aj dôchodca, invalid, matka na materskej a rodičovskej dovolenke, opatrovateľ rodinného príslušníka, ktorý celodennú opateru nevyhnutne potrebuje.

Jedinou podmienkou pre každého, kto chce, aby mu bola doživotná renta vyplácaná, je registrácia v novom družstevnom systéme, presnejšie registrácia v družstve, ktoré je zapísané v SPDR, alebo v SVR, prípadne priamou registráciou v SPDR.

Registrácia je nutná preto, lebo doživotná renta 1500 eur/mes je súčasťou nového Finančného Systému a má na ňu právo každý jeden živý človek. Aby človek mohol mať túto rentu vyplácanú, musí byť v novom Finančnom Systéme aj registrovaný. V opačnom prípade ostáva registrovaný v starom Systéme, podmienky ktorého zažívame a dôverne poznáme všetci.


Otázky, či je spomínaná renta spravodlivá, smerovali k tomu, že každý dostáva rovnakú sumu 1500 eur/mes, bez ohľadu na životné náklady, ktoré sú v Bratislave vyššie, ako napríklad v obci Ubľa. Doživotná renta nie je príspevok na udržanie si životnej úrovne. Každý, bez ohľadu na to, či žije v Snine, v Bratislave, alebo v Prahe, má rentu rovnakú. Nezohľadňuje sa ani výška mesačného príjmu. 1500 eur dostane každý mesiac ten, čo zarába napr. 700 eur mesačne, aj ten, kto má príjem napr. 3500 eur mesačne, ako aj ten, kto zarába 10000 eur mesačne.

Ten, kto nepracuje, lebo zneužíva, alebo sa priživuje na sociálnych výhodách starého Systému a rozhodol sa, že mu to stačí na jeho život a život jeho rodiny, alebo ten, kto rentu nepotrebuje a nepožiada o ňu, ten doživotnú rentu 1500 eur/mes poberať nebude. 

Doživotná renta je určená pre pracujúcich ľudí. Nie je to podpora pre nezamestnaných.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na
Telegram:
https://t.me/usvitra
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.