Akú cenu ste ochotní platiť za slobodu ?

Views: 267

Ak zmeníte svoj vnútorný svet, musíte počítať s tým, že sa zmení aj svet vonkajší. Zmení sa váš rebríček hodnôt a s ním sa zmenia aj vaše vzťahy a všetko, čo s nimi súvisí. Starý systém, podľa ktorého ste žili a vaša stará identita v ňom, proste musia zaniknúť. Ak naozaj chcete zmenu, inej cesty niet.

Ak chcete žiť inak, potrebujete zmeniť systém v sebe, aj vo svojom okolí. Ak chcete žiť v inom svete, podľa iných pravidiel, potrebujete zbaviť vašu predstavivosť akýchkoľvek bariér a hraníc. Aj táto zmena síce začína vo vašom vnútornom svete, no presah vo vonkajšom Svete už musí byť obrovský. Presah musí presahovať aj Svet, v ktorom žijete. Tak obrovská JE táto zmena, ktorá práve teraz na Zemi prebieha.

Vyjavujú sa silní jedinci, ktorí nemajú vo svojom Myslení a vo svojej Predstavivosti žiadne bariéry. Rytieri dnešnej doby sa spájajú vo svojich cnostiach, vo svojej cti, vo svojej Sile, vo svojej Viere, vo svojich schopnostiach zmeniť svoj vnútorný svet s presahom na vonkajší Svet. A vonkajší Svet meniť s presahom na okolité Svety. To je schopnosť. To nie je sen, ani túžba, ani myslenie si, že na to mám. Je to schopnosť MENIŤ VŠETKO!

Kto chce meniť Svet, musí najskôr zmeniť seba. Až keď zmeníš seba, máš schopnosť meniť Svet. Nedá sa inak. Tak je nastavený Program.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.