Zjednotenie so všetkými Silami Vesmíru

Views: 114

Existuje množstvo druhov Samádhi, ktoré popisujú staroveké tradície. Preto nie je nutné držať sa pomenovania, ale postupu, ktorý vedie k výsledkom. A výsledok môže byť Moksa, Satori, Samádhi, Kensho, Nirodha, Nirvána…

Samádhi je však staroveký výraz v Sanskrite. Používa sa vo Védickej tradícii, Jóginskej tradícii, či v Sánkhya tradícii. Všetky tri staroveké tradície popisujú Samádhi rovnako. Dosiahnutie stavu Samadhi je oslobodenie Vedomia od celku Matrice Sveta a Mysle.

Samádhi neobsahuje žiadnu koncepciu, naopak, pre jej pochopenie a nadobudnutie je nutné odhodiť akékoľvek konceptuálne myslenie.

Rôzne náboženstvá používajú rôzne slová na pomenovanie zjednotenia sa s Bohom. Veď aj samotné slovo náboženstvo znamená smerovanie na Boha. Aj latinský výraz religare znamená zjednotiť sa. Relígia je zjednotenie. Môžeme len veriť, že zakladatelia relígií tým chceli vyjadriť zjednotenie sa s Bohom, pretože dnes relígie jasne poukazujú len na zjednotenie spoločného názoru na Boha.

Lakotský svätec a šaman Čierny jeleň, popísal Samádhi takto:
„Prioritou v každej činnosti je mier. To je to, čo prichádza do duší ľudí, keď si uvedomujú svoj vzťah a svoje zjednotenie s Vesmírom a jeho Silami. To je to, čo prichádza do duší ľudí, keď si uvedomujú, že v centre tohto Vesmíru prebýva Veľký Duch a centrum tohto Vesmíru je všade… je v každom z nás.“

Je nemožné necítiť mier, keď si uvedomujeme zjednotenie s Vesmírom a jeho Silami. Kto v sebe mier necíti, ešte nedosiahol zjednotenie. Potrebuje zdolať úzkosť, strach, závisť, nenávisť, žiarlivosť a hnev. Našťastie má Človek jednu božiu vlastnosť – zdolať všetko naraz.

Vtedy prichádza zjednotenie so všetkými Silami Vesmíru.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.