Svetlo Sveta

Views: 136

Svet sa v súčasnej dobe veľmi rýchlo mení. Starý svet tu ešte existuje a nový svet tu už existuje. Pôsobia tu dva druhy energií – energie a Sily starého sveta a energie a Sily nového sveta. A v tom všetkom teraz žijeme.

Človek buď žije podľa pravidiel tohto sveta, alebo žije podľa pravidiel sveta, ktorý ešte len prichádza. Tí, ktorí žijú podľa pravidiel tohto sveta, majú energiu, ktorej dochádza sila, pretože táto civilizácia je zničená. Práve prebieha jej demolácia. Je v slepej uličke, došla na koniec a tam už niet inej cesty. Dokonca ani cesta späť! Ostáva jej už len jedno – rozložiť sa.

Tí, čo žijeme podľa pravidiel nového Sveta, cítime a vieme, že sa všetko mení v náš prospech – v prospech Tvorcov nového Sveta – v prospech Kultúry celého ľudského Rodu. Energia stúpa, Sily pribúdajú, myslenie sa mení na nástroj, s ktorým začíname reálne pracovať. Prebúdza sa obrazotvornosť, tvorivosť, zjednocovanie sa v spoločnej vízii. Máme spoločný Cieľ a preto aj spoločnú cestu. Jeden druhého spoznávame, chránime a podporujeme.

Nový Svet je tu,
zrodil sa z nás,
jednotlivých lúčov,
ktoré sa zlúčili do Svetla.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.