Začnime komunikovať

Views: 430

Je nás už veľa. Ľudí, ktorí si vedia vzájomne pomôcť. Radi sa stretávame, komunikujeme a pomôžeme keď je treba. Veľa sme toho spoločne dokázali. Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Výsledkom našej vzájomnej dôvery, našej aktivity, našej tvorivosti a našej prípravy je to, čo v poslednom období komunikuje Informačný blog ÚSVIT.

Začnime o tom komunikovať so svojim okolím. Hovorme o tom svojim známym. Ukážte im ÚSVIT. Je to informácia hlavne pre nich. Právo na rentu, oddlženie, bývanie, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť máme všetci. Dajte o tom vedieť všetkým vo svojej Rodine, vo svojom okolí. Mali by byť o tom informovaní.

Začnime komunikovať o lepšej budúcnosti. Začnime o nej premýšľať. Zdieľajme naše myšlienky o lepšej budúcnosti so svojim najbližším okolím. Rozvírme túto tému v spoločnosti. Nečakajme, kým to prevezmú médiá. Tie keby chceli, už by o tom písali, už by o tom viedli verejné diskusie. O tom, či je to možné… a ako je to možné, že sa o tom na Slovensku, práve na Slovensku začína medzi ľuďmi hovoriť.

Je to na nás, obyčajných ľuďoch, ktorí žijú bežné životy, starajú sa o svoje rodiny, chodia do práce a snažia sa vydržať túto neľahkú dobu bez ujmy na majetku a na zdraví. Začnime o tom komunikovať, aby aj ostatní vedeli, že je tu nádej na lepší život. Aj oni na to majú právo – vedieť, že sa tu pripravuje veľká zmena.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na
Telegram:
https://t.me/usvitra
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.