Ego

Views: 128

Hnev, nenávisť, závisť, žiarlivosť, chamtivosť, násilníctvo, krutosť, pýcha, to všetko sú negatívne výrazy ega. Ego samé osebe je dobré. Jeho pozitívnym aspektom je vôľa žiť. Bez ega by sme nemohli existovať, pretože bez vôle k životu a bez radosti zo života, človek nie je schopný žiť. Ego je škodlivé vtedy, keď sa vyjadruje sebectvom, sebastrednosťou a vykorisťovaním iných.

V Indii je hnev považovaný za démona, ktorý škodí dvakrát. Vysáva krv a životnú šťavu druhým, aj tomu, kto je ním posadnutý. Je preukázané, že ak nás zachváti hnev, naše krvné bunky sa narušia. Táto agresívna emócia zatemňuje celý fenomén človeka a pripravuje ho o duchovnú energiu.

S hnevom je úzko spojená chamtivosť a nenávisť. Ak sa aktivizuje jedna z týchto vlastností, prebudí druhé dve a spoločne spustošia „vnútorné pole“ človeka. V ich mocnej sile je však ukrytý aj pozitívny potenciál. Ak sa nám podarí kontrolovať výbuchy energie, môžeme ju transformovať v konštruktívne, odvážne a neohrozené činy. Schopnosť ovládať hnev znamená zásadný pokrok v rozvoji disciplíny a sebakontroly. A to vedie k plnej kontrole nad všetkými negatívnymi pocitmi.

Častým spúšťačom negatívnych prejavov ega je pochybovačnosť. Pochybovačnosť sťažuje človeku život. Plodí rozpoltenosť osobnosti, štiepy jednotu dôvery na istotu a neistotu, narúša dôveru vo vzťahoch, v mnohých prípadoch vzťahy úplne zničí. Najhoršia záťaž je, ak pochybuje človek sám o sebe. Vnútorné rozpoltenie oslabuje jeho tvorivé sily a tým v ňom spätne navyšuje pochybnosti o sebe samom.

Boh nám dal rozum, aby sme dokázali rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, aby sme dokázali robiť správne rozhodnutia. Zdravé pochybnosti sú však niečo úplne iné, než je pochybovačnosť a neustály pocit ohrozenia a neistoty. Kto prekoná pochybovačnosť, pocíti v sebe mier, kľud, vnútornú istotu a vyrovnanosť. Oslobodený od obmedzujúcich pochybností zažíva vieru v božie vedenie a rozjasňujúcu sa duchovnú cestu.


ZDROJ: Kniha Skryté sily v človeku

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.