Nástroje na riadenie sveta

Views: 167

Povedzme si už Pravdu. Ľudstvo doteraz žilo a mnohí ešte žijú v otroctve. Ukazuje sa, že ľuďom sa odoberá energia, zvlášť teraz, v závere tejto hry. Kedysi ľudia mali dosť energie na to, aby hrali svoje sociálne role, nech už boli v akejkoľvek pozícii. Teraz sa však všetci sťažujú, že nemajú dostatok energie, že nevládzu vykonávať svoju prácu a aj keď sú doma s rodinou, sú unavení. Takí sú ľudia dnešnej doby. Z nejakého dôvodu sa ich stav zhoršuje. Tí senzitívnejší tvrdia, že cítia, ako im niečo odoberá energiu. A kto ju odoberá? Tí, ktorí ovládajú tento svet. Oni v podstate na svete parazitujú. Existuje veľa rôznych úrovní riadenia Zeme. S určitosťou môžem povedať, že pre tých najvyššie, ktorý sa ešte stále snažia udržať starý svet pri živote, pre nich sú ľudia to isté, čo je pre ľudí dobytok. Akurát, že ľuďom neodoberajú mlieko, ale energiu.

Zvyčajne ľudia hovoria o frekvenciách, ale tu hovoríme o úrovni harmónie. Rozumejme tým úroveň sebaorganizácie akéhokoľvek živého systému. Živý systém je aj ľudská spoločnosť. Keď hovoríme o človeku, musíme brať do úvahy to, že človek má božskú podstatu. Lenže žije vo svete, kde mu svetská moc ukazuje, že ona tu rozhoduje a určuje, kde človek patrí. A tak človek s božskou Podstatou vzdoruje svetskej moci, ktorá mu ukazuje, kto z nich je silnejší. Tento proces vytvára v človeku negatívne emócie, ktoré vypúšťa do Priestranstva a možno práve o to ide…

Aby to však nevyzeralo ako skutočné otroctvo, svetská moc poskytuje človeku rôzne možnosti, ako sa realizovať, ako nájsť v sebe pokoj a ako sa cítiť dobre. Jeden z prijatých nástrojov je náboženstvo. Pozrite sa okolo… pozrite sa, koľko náboženstiev je vo svete. A každé hlása o sebe, že ono je to pravé a ľudia tomu samozrejme veria. Viera je dobrá, na nej nie je nič zlé ani negatívne. Preto všetci spolu veria a vo svojej viere si vzájomne pomáhajú. Myslím tým v rámci svojho náboženstva. Lebo hovoriť o tom, že náboženstvá celého sveta spolu spolupracujú, to by nebola pravda. No aj napriek tomu, náboženstvo ako také sa každému javí ako dobré.
Lenže hlavným znakom náboženstva je slepá Viera, to znamená, že človek neváha vykonať všetky rituály, ktoré sú v náboženskom systéme akceptované. Človek ich vykonáva bez toho, aby im rozumel. Ak sa pozeráte na život s otvorenými očami, skôr či neskôr začnete chápať, že sú v tom nejaké rozpory. Na jednej strane je náboženská dogma, na strane druhej váš svetonázor. Do toho prichádzajú a vekom pribúdajú reálne životné skúsenosti, ktoré váš svetonázor ovplyvňujú. Náboženská dogma tomu odoláva, no vy začínate hľadať Pravdu.

Ľudia sa veľmi často vzďaľujú od náboženstva, no nie preto, že strácajú vieru v Boha. Oni strácajú vieru v tie rituály. A v mnohých prípadoch aj k predstaviteľom náboženskej inštitúcie, alebo aj v samotnú inštitúciu. Vnútiť človeku náboženský systém je svetská moc, o tom nemusíme polemizovať. No zároveň nemôžeme zaprieť to, že náboženstvo je sila duchovná. Zamotáva sa to? Vyzerá, že áno… a to sme ešte nespomenuli, že náboženstvo je jeden z nástrojov riadenia sveta. Je to kontrolovaný systém.

Kto tomu rozumie, vie, že tento systém vám neumožňuje dospieť k pravde. K tomu silná pozícia politiky, silne ovplyvňovaná bankovým systémom a to všetko podporované médiami, platenými z toho istého zdroja a je to hotové. Takto sa využívajú nástroje na riadenie sveta.

Lev Klikov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.