Zlúčením dvoch Síl vzniká tretia…

Views: 78

Védické učenia predstavujú Božskú jednotu ako zlúčenie dvoch hlavných božských Síl. Jedna predstavuje ženskú polaritu, druhá mužskú. Obe však predstavujú božskú duchovnú Silu. Mená božstiev sa v historickom procese menili, no ich základné vlastnosti zostali po celé tisícročia nezmenené. Zo zlúčenia týchto božských duchovných Síl vzniká nové božské Vedomie, nový spôsob bytia vo Svete.

Dva lúče sa zlúčia v jeden lúč. Dve polarity sa vzájomným zlúčením stávajú neoddeliteľnou a neobmedzenou Silou, ktorá nemá potrebu polarizovať sa. Vo svojom pôsobení však zahŕňa všetko a všetko ju s radosťou prijíma. Táto neobmedzená Sila je čistá Láska, ktorá nemá čo získať, lebo má všetko a zároveň ani nemá čo stratiť, lebo všetko, na čo pôsobí, sa stáva jej súčasťou.

Či sú to ezoterické školy v Mezopotánii, duchovné tradície Babylončanov a Asýrčanov, náboženstvá starého Egypta, pôvodné šamanské tradície po celom svete, mysticizmus Grécka, gnostici, budhisti, židia, moslimovia, či kresťania, všetkých spája to, že ich najhlbšie duchovné vhľady umožnili nasledovateľom týchto duchovných smerov po celom svete poznať Najvyššiu Silu Lásky.

Láska znamená zlúčenie, zjednotenie, mier, vzájomná pomoc, radosť z existencie  iných, ktorí tiež poznajú Lásku. Táto vzájomnosť v zjednotenej Láske, ako Najvyššej duchovnej Sile, premieňa životy ľudí na blaženosť. Kto zažíva Lásku, zažíva aj mier. Kto zažíva Lásku a mier, zažíva blaženosť.  


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.