Valery Uvarov: Starodávné technologie v současnosti

Views: 1

Hoci je história dôležitou súčasťou našej prítomnosti, a to najmä vďaka hlbokej studnici vedomostí a informácií o vývoji ľudstva, ponúka nám súčasne aj oveľa hlbšie poznanie seba samého a vesmíru, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Nie je žiadnym tajomstvom, že históriu píšu víťazi, a tak ľudstvo v priebehu časov prišlo nielen o významnú časť zaznamenaných spisov (napr. Spálená Alexandrijská knižnica), ale taktiež môžeme považovať históriu za skreslenú. Rozšírený pohľad by nám mohli ponúknuť zvitky a knihy uchované napríklad vo Vatikánskej knižnici. Bohužiaľ prístup k týmto textom má len obmedzený počet ľudí na tejto planéte. A tak nám nezostáva než sa uspokojiť s tzv. “Históriou publikovanú verejnú obcí”, Či sa uchýliť k poznatkom alternatívnych dobrodruhov, ktoré vysvetľujú vývoj ľudstva rozdielnymi pohľadmi, ktoré sú mnohokrát prehliadané. Jedným z týchto dobrodruhov je aj Valery Uvarov.

Od armády k výskumu

Nie je tajomstvom, že Valery Uvarov pôsobil dlhodobo v ruskej armáde, následne v 90. rokoch začal s výskumom dedičstva starovekých civilizácií a ufológiou. Podnikol nespočet expedícií do krajín ako India, Mexiko, Kambodža, Indonézia, Čína a Egypt. Na základe poznatkov z týchto expedícií napísal Valery niekoľko kníh o starodávnych civilizáciách a preniesol know how našich predkov do stavieb aj výrobkov, ktoré vidia svetlo sveta v Rusku. Valery tvrdí, že nepochopenie v rámci čítanie hieroglyfov a piktogramov vedie k celkovému chybnému vnímania histórie Zeme. Najdôležitejšie aspekty poznanie prenesené vďaka kňazom z generácie na generáciu boli zaznamenané skôr do jazyka symbolov než slov. Piktogram môže obsahovať niekoľko úrovní informácií (významov). Jednotlivé symboly obsahovali zmysel celej doktríny, zatiaľ čo vyjadrenie jedinej myšlienky slovami niekedy vyžaduje množstvo kníh. Navyše slovné záznamy zanechávajú priestor pre nesprávne interpretácie a možnosť manipulácie.

Schopnosť čítať posvätné texty písané v hieroglyfickom jazyku bola stratená dlho pred zánikom egyptskej civilizácie. Kňazi posledných dynastií už neboli nositeľmi poznania, vedomí si skutočného významu. Pri umiestňovaní hieroglyfov na steny chrámov mali predstavu o skutočnom význame asi takú, ako dnes bežný kňaz o kvantovej fyzike.

To je dôvod, prečo učenie našich predkov o “energii života”, ktorá siaha od Aristotela cez Táles až do súčasnosti, bolo interpretované nesprávne. Pre príklad si môžeme zobrať tento znak:

Kým verejná vedecká obec tvrdí, že sa jedná o vodu a Valery Uvarov je presvedčený, že ide o znak pre energiu. Tento symbol silne pripomína sínusoidu. V matematike sa sínusoida používa na opis vlny alebo oscilačného procesu. Takáto analógia vzniká prirodzene z pozorovania pohybu vĺn na povrchu vody.

Všetko, z čoho sa hmota skladá, je dôsledkom interakcií rôznych vibrácií životného prostredia. Preto sa symbol, ktorý pripomína vlnu, používa ako prirodzene odrážajúce podstatu tohto procesu.

Energia je základný princíp všetkých vecí. Všetko z nej vyplýva. Všetko z nej vzniká a do energie sa vracia. Zmeny vo veciach sú diktované kompresiou a stuhnutím.

Po precitani týchto slov sme si uvedomili, že zasvätenci hlbokého staroveku, od ktorých starovekí egyptskí kňazi zdedili svoje poňatie, boli vedci s veľmi vysokou úrovňou znalostí a že Albert Einstein nebol prvý, kto objavil kapacity priestoru, času a energetických polí, keď dospel k záveru , že: “Pole je jediná skutočnosť: neexistuje žiadna fyzická hmota, len kondenzovaniu a zhutňovania poľa.”

Egyptské tajomstvo seba-dokonalosti

Hlavným dôvodom všetkých problémov v našom každodennom živote je nedostatok energie a nevedomosť o bioenergetických cykloch ľudského tela, Zeme a vesmíru. Ako, ako môžeme túto situáciu zmeniť? Kde nájdeme nápovedu?

Moderná medicína nám nedáva odpoveď na túto logickú otázku. Efektívne metodika obnovy energetickej bilancie, ktorá by mohla okamžite zmeniť náš život nám nie je známa. Preto sledujeme zhoršujúce sa proces vývoja ľudstva, strácame dôveru v seba i v budúcnosť.

Vráťme sa na miesto, kde disponovali týmito poznatkami, a to do starobylého Egypta.

V niektorých starovekých egyptských textoch zostali náznaky, že faraónom boli dané znalosti z rúk bohov. Využívali ho faraóni, ktorí postavili pyramídy a získali božské schopnosti.

Výstavba pyramíd ako zdroja energie života, alebo projekt Nová Atlantída.

Ide o výstavbu mesta budúcnosti, ktoré sa skladá z pyramíd, či budov vytvárajúcich a produkujúcich stály tok energie slúžiaci nielen k prehĺbeniu vnútorného splynutiu, ale taktiež zlepšenie celkového zdravia či skvalitnenie života.

CITY OF PYRAMIDS

Technológia použitá pri výstavbe aj celková typológie stavieb vychádza z dlhodobého bádania, pričom konečný stav zaisťuje maximálny efekt pre vytváranie a prácu s energiou.

Tento projekt vzniká na Sibíri, a Valery Uvarov je vedúcim tímu, ktorý využíva všetky poznatky a prenáša ich do praxe, aby mohli účinne testovať prevzaté vedomosti.


Zdroj:
https://sk.suenee.cz/valery-uvarov-v-praze-technologie-pyramid/
https://www.priznakytransformace.cz/index.php/transformace/2235-valery-uvarov-starodavne-technologie-v-soucasnosti

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.